Tekstikoko aA

Ajankohtaista

 • Torisevan rotkojärvet
 • Karhuemo ja pentu metsässä
 • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

16.11.2021

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion – veroprosentteihin ei muutosta


Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 pidetyssä kokouksessaan vuoden 2022 talousarvion sekä veroprosentit.

Ensi vuoden talousarviota on laadittu poikkeuksellisessa tilanteessa sen ollessa viimeinen nykyisellä rakenteella sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen siirtyessä vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Uudistuksessa kunnilta siirtyy tehtäviä sekä niihin liittyvä rahoitus uusille hyvinvointialueille. Rahoituksen siirto toteutetaan siirtämällä siirtyvien tehtävien rahoittamiseen liittyvä valtionosuusrahoitus hyvinvointialueille sekä leikkaamalla kunnallisveroprosentteja tämän hetken arvion mukaan 12,39 %-yksikköä ja yhteisöveroa kolmanneksella.

Virtain kaupungin talousarvio ensi vuodelle sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023 -2024 ovat ylijäämäisiä. Vuoden 2022 ylijäämän ennustetaan olevan 69 750 euroa. Myös tämän vuoden, tilikauden 2021 odotetaan olevan ylijäämäinen. Tämän hetkisen ennusteen mukaan jopa 1,6 miljoonaa euroa.

Tulevien vuosien suunnitteluun liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Kuntien tuleva rahoitus vuodesta 2023 alkaen varmistuu vasta myöhemmin vuosien 2021 ja 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon menojen mukaan. Valtionosuudet ovat nousemassa hieman vuoteen 2021 verrattuna, mikä osaltaan edesauttaa positiiviseen tulokseen pääsemistä. Lopulliset valtionosuudet Valtionvarainministeriö vahvistaa kuitenkin vasta tämän vuoden lopulla. 

Verotulot ovat kuluvana vuonna toteutuneet ennusteita myönteisemmin talouden kasvun ollessa vahvaa. Kuntien yhteisöveroa on nostanut kuntien jako-osuuden tilapäinen korotus 10 %-yksiköllä vuosina 2020 ja 2021. Vuoden 2022 odotus verotulojen kertymästä on kunnallisveron osalta hieman vuoden 2021 ennustetta alhaisempi veroperustemuutosten johdosta. Talousarvion ollessa ylijäämäinen ei veroprosentteihin tehty muutoksia vuodelle 2022. Yhteisöveron odotetaan olevan vuonna 2022 hyvällä tasolla huomioiden tilapäisen jako-osuuden korotuksen poistuminen.

Veroprosentit vuonna 2022: 

 • tuloveroprosentti: 21,25 % 
 • kiinteistöveroprosentit:
  • vakituinen asuinrakennus 0,45 %
  • muu asuinrakennus 1,00 % 
  • yleinen kiinteistövero 0,93 % 
  • yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0 % 
  • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %.

Ensi vuosi on taloudelliselta kantokyvyltään kuitenkin vuoden 2021 ennustetta heikompi. Kantokykyyn vaikuttaa erityisesti toimintamenojen kasvu. Menot kasvavat erityisesti koti- ja vanhustyössä, suun terveydenhuollossa sekä sosiaalityössä. Nyt laaditulla talousarviolla nykyinen palvelutuotanto on mahdollista säilyttää pääosin ennallaan toiminnallisten muutosten sekä verotulojen ja valtionosuuksien myönteisen kehityksen johdosta.

Vuoden 2022 toimintaan liittyy myös kolmen teollisuushallin siirto uudelle yhtiölle, Virtain Elinvoimapalvelut Oy:lle. Tämä heikentää kaupungin toimintakatetta ja vähentää poistoja. Muutoksella vastataan valtiontukisääntelyyn, mutta muutoksen uskotaan vahvistavan entisestään kaupungin elinvoimaa. Elinvoiman ja vetovoimatekijöiden kehittäminen onkin tärkeä osa myös vuoden 2022 talousarviota. Tähän on pyritty vaikuttamaan mm. kaupunginvaltuuston vuonna 2020 hyväksymän elinvoimapaketin avulla, jota jatketaan yhä vuonna 2022. Elinvoimapaketti sisältää 4000 euron vauvarahan, korkeakoulutuen, opiskelijoiden ilmaisen asumisen sekä uusien työntekijöiden vuokrahuojennuksen. Elinvoimapaketin sisältöä on myös tarkoitus tarkastella ja kehittää aktiivisesti eri sidosryhmien palautteen mukaan. Myös kuntamarkkinointiin satsataan erityisesti messujen, esitteiden ja tienvarsimainonnan kehittämisen avulla. Myös omarantaisia omakotitalotontteja saadaan pian myyntiin. 

Virtain kaupungin talous on edelleen tasapainossa huolimatta viime vuosien merkittävistä investoinneista ja niiden johdosta kasvaneesta lainamäärästä. Tulevaisuuden rahoituspohjan ollessa yhä avoinna on talousarviossa pyritty pitämään investointitaso maltillisena, ettei lainamäärä kasvaisi nykytasosta. Investointien nettomeno koko kaupungin osalta on 2,8 miljoonaa euroa. Talousarviovuoden merkittävin investointikohde Nallelan uuden kaava-alueen infran rakentamisen aloittaminen. Koko hankkeen kustannusarvio on 680 000 euroa, josta 400 000 on budjetoidu vuodelle 2022. Kaupungin elinvoiman kehittämisen kannalta on tärkeää, että saamme tarjolle niin teollisuuden kuin kaupan alan valmiita tontteja. Aluetta tullaan rakentamaan vaiheittain tulevina vuosina. 

Ensi vuoden talousarvio sisältää lisäpanostusta kunnalliseen nuorisotoimeen ja kirjaston henkilöstöresursseihin. Talousarvio sisältää myös pienen määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Siinä asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vaihtoehtoja osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi on monia ja tarkemmasta toimintamallista päätetään myöhemmin. 

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: henna.viitanen@virrat.fi

Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1213, sähköposti: kaisa.jaatinen@virrat.fi 


 

 
 
 

Sivua päivitetty: 04.12.2021