Tekstikoko aA

Ajankohtaista

 • Karhuemo ja pentu metsässä
 • Kukkia talon pihassa
 • Torisevan rotkojärvet
 
 

Ajankohtaista

03.08.2021

Tiedote 3.8.2021: Rajoituksia kokoontumisiin Pirkanmaalla


Tiedote 3.8.2021 klo 9:00: Rajoituksia kokoontumisiin Pirkanmaalla 

Päivitys klo 16:00 Pirkanmaan on siirtynyt leviämisvaiheeseen, etätyösuositusta jatketaan syyskuun loppuun, muuten ei ollennaisia muutoksia alla oleviin suosituksiin / rajoituksiin.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä esitti 27.7.2021 aluehallintovirastolle tartuntatautilain mukaisia 58 § mukaisia kokoontumisrajoituksia. Aluehallintovirasto antoi 30.7.2021 kokoontumisrajoituksia koskevan päätöksen, joka on voimassa 5.8. - 29.8.2021. 

Pirkanmaan koronatilanteen heikkenemisestä huolimatta Virroilla tilanne on edelleen säilynyt rauhallisena. Rokotukset ovat edenneet hyvin ja ensimmäisen rokoteannoksen Virroilla on saanut 72,3 % ja kaksi annosta 43,6 % väestöstä. Tällä hetkellä rokotusajat ovat varattavissa Virroilla yli 16-vuotiaille sekä 12-15 vuotiaille riskiryhmään kuuluville lapsille ja nuorille. Keiturin Sote Oy tiedottaa aktiivisesti rokotusjärjestyksen etenemisestä. Rokotusväli Virroilla on 12 viikkoa.

Aluehallintoviraston päätökset 30.7.2021

 Lähikontaktien välttäminen

Päätösten mukaan PSHP-alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Määräys koskee seuraavia toimijoita:    

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt  
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat  
 • kunnat ja kuntayhtymät  
 • uskonnolliset yhdyskunnat  
 • julkisoikeudelliset laitokset.  

Määräys koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä ja tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia sisä- tai ulkotilassa tai sisätilassa oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Määräystä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

 

Kokoontumisrajoitukset

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa, jos osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä. Ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää, jos osallistujamäärä on enintään 50 henkilöä.

Edellä mainittuja osallistujamääriä ylittäviä tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilain pykälän 58 c velvoitteita.

Jos tilaisuus järjestetään sellaisessa asiakas- tai toimitilassa, jota koskee tartuntatautilain pykälän 58 d mukainen määräys lähikontaktien tosiasiallisesta välttämisestä, on järjestäjän noudatettava sekä kokoontumisrajoituksia että turvavälimääräystä.

 

Koronavirukseen liittyvät suositukset ja rajoitukset Virroilla

Tässä vielä kootusti yleisiä ohjeita tartuntojen välttämiseksi sekä keskeiset muutokset kiihtymisvaiheeseen siirtymisen johdosta:

 

Yleisiä ohjeita

 • riittävän turvavälin (vähintään 2 metriä) pitäminen
 • fyysisen kosketuksen ja kontaktien välttäminen
 • käsihygienia
 • yskimishygienia
 • Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida pitää. Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihygienian ja yskimishygienian noudattamisen merkitystä.
  1. Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 12-vuotiaille
 • Mihinkään yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin ei tule mennä sairaana.
 • On tärkeää, että menet koronatestiin, jos sinulla on yksikin koronavirustartuntaan sopiva oire. Oireiden arvioinnin voi tehdä Omaolo-palvelussa. https://www.omaolo.fi/ Oireisena ei saa liikkua kodin ulkopuolella, paitsi koronatestissä käydessä. Silloin pitää käyttää matkalla kasvomaskia.
 • Työpaikoilla tauoilla huolehditaan turvaväleistä ja käytetään maskia niissä tilanteissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa.

 

Opetustoimi

Perusopetus alkaa Virroilla keskiviikkona 11.8.2021. Opetus toteutetaan lähiopetuksena ja opetustoimi tiedottaa koulun alkamiseen liittyvistä järjestelyistä oppilaita ja huoltajia Wilman välityksellä ennen koulun alkamista.

 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen saa tulla vain täysin terveenä. Lasta tuotaessa ja haettaessa huoltajille annetaan vahva maskinkäyttösuositus. Lapset tuodaan ainoastaan ulkoeteiseen saakka, josta varhaiskasvatuksen henkilöstö noutaa heidät. Lapsen haku hoidosta tapahtuu pihalta.

 

Merikanto-opisto

Merikanto-opiston lukuvuosi alkaa 16.8.2021.Tämänhetkisten tietojen mukaan opetus alkaa normaalisti lähiopetuksena. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin tuntien sopimisiin ja opetusjärjestelyihin liittyen viikolla 32.

 

Nuorisotilat

Nuorisotilat aukeavat syyskuussa. Nuorisotyötä tehdään etävälinein.

 

Kirjasto, Galleria Virinä, liikuntapalvelut

Vapaa-ajan palveluissa noudatetaan voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia.

 

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston kurssit alkavat syyskuun puolessa välissä ja ilmoittautuminen alkaa 25.8.2021. Opetusjärjestelyjen osalta seurataan tilannetta ja opetus alkaa tuolloin voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia noudattaen.

 

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset löydät kokonaisuudessaan täältä:https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

 

Lisätietoja:

Virrat: vs. kaupunginjohtaja Kaisa Jaatinen 044 7151 221, kaisa.jaatinen@virrat.fi

  

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 22.09.2021