Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Torisevan rotkojärvet
  • Kukkia talon pihassa
  • Karhuemo ja pentu metsässä
 
 

Ajankohtaista

08.07.2021

Uuden asiakasmaksulain mukaiset maksut astuivat voimaan 1.7.2021: Lainsäädäntömuutoksen tekninen toteuttaminen asiakastietojärjestelmissä saattaa aiheuttaa viivästyksiä laskutukseen


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki (1201/2020) ja asetus (417/2021) uudistuvat osittain 1.7.2021 alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen määrittelemistä asiakasmaksuista saa poiketa vain alaspäin. Palveluista, joista ei säädetä laissa tai asetuksessa, peritty maksu saa olla korkeintaan niiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Virtain kaupungin perusturvalautakunta kokouksessaan §55 / 22.6.2021 on hyväksynyt lain mukaiset asiakasmaksut  toteutettavaksi Virrat-Ruovesi-yhteistoiminta-alueella 1.7.2021 alkaen.

Lainsäädäntömuutoksen tekninen toteuttaminen asiakastietojärjestelmissä saattaa aiheuttaa viivettä maksupäätöksien valmistelussa ja laskutuksessa. Pyydämme kärsivällisyyttä ja pahoittelemme viivästystä.

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 22.09.2021