Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Torisevan rotkojärvet
  • Kukkia talon pihassa
  • Karhuemo ja pentu metsässä
 
 

Ajankohtaista

04.05.2021

Pirkanmaan pelastuslaitos kartoittaa lämmitysöljysäiliöiden kuntoa pohjavesialueilla


Yksi tippa kevytpolttoöljyä voi pilata tuhat litraa pohjavettä ja öljyvahingot voivat maksaa kiinteistönomistajalle jopa satoja tuhansia euroja. Tämän vuoksi lämmitysöljysäiliöt on pidettävä kunnossa ja tarkastettava säännöllisesti. 

Pirkanmaan pelastuslaitos kartoittaa asuinkiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden kuntoa ja tarkastustarvetta pohjavesialueiden öljyvahinkojen ehkäisemiseksi. Kartoitusta tehdään Pirkanmaan kuntien pohjavesialueilla ja se koskee noin 258 kiinteistöä. Pirkanmaan kuntien pohjavesialueet löytyvät kunnittain mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Pohjavesialueet__Pirkanmaa(48514)

Lämmitysöljysäiliöiden kartoitus koskee maanalaisia säiliöitä pohjavesialueilla. Kartoituksella pyritään saamaan selville säiliöiden sijainti, kunto ja selvittämään mahdolliset riskikohteet. Tiedot kerätään pelastuslaitoksen ylläpitämään säiliörekisteriin.

 

Kiinteistönomistajia lähestytään kirjeellä ja vastauksia pyydetään 30.9.2021 mennessä

Pirkanmaan pelastuslaitos lähettää pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille kirjeen, jossa kiinteistön omistajaa pyydetään päivittämään tiedot lämmitysöljysäiliöstä. Tietoja pyydetään mm. öljysäiliön tarkastuksesta ja säiliöiden käytöstä poistamisesta.

 

Säiliövahinko voi maksaa kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin

Lämmitysöljysäiliön kunnosta on pidettävä huolta ja kunnossapito on kiinteistön omistajan vastuulla. Kunnossapito pidentää säiliön ja lämmitysjärjestelmän käyttöikää sekä ehkäisee mahdollisia öljyvahinkoja.

Öljyvahinkojen puhdistaminen on usein erittäin kallista ja kiinteistön omistaja voi joutua vastaamaan mahdollisista vahingon aiheuttamista kustannuksista. Vahinkotapauksissa kustannukset ovat olleet kymmenistä tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin asti. Vakuutusyhtiöillä voi olla omia vaatimuksia säiliöiden tarkastuksista. On hyvä huomioida, että mikäli tarkastukset on laiminlyöty, sillä voi olla vaikutusta vakuutuksen vahingonkorvauksen määrään. Kannattaa siis tarkastaa oman vakuutusyhtiön korvausehdot mahdollisen vahingon varalle.

 

Öljysäiliöiden tarkastuksia saa tehdä vain Tukesin hyväksymät tarkastusliikkeet

Lämmitysöljysäiliöiden tarkastuksia saavat tehdä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastusliikkeet http://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat.Tarkastajat antavat kiinteistönomistajalle tarkastustodistuksen, joka tulee toimittaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

 

Lämmitysöljysäiliö on tarkastettava säännöllisesti

Lainsäädännön (KTM päätös 344/1983) mukaan pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava säännöllisesti. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan myös muiden kuin pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset voivat olla pakollisia. Vaikka ympäristönsuojelumääräyksissä ei olisikaan tarkastusvelvoitetta, suositellaan tarkastamaan kaikki öljysäiliöt samojen määräysten mukaan kuin pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt.

 

Lisätietoa

Saila Salomäki, johtava palotarkastaja

Pirkanmaan pelastuslaitos     

p.  040 569 8985

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tampere.fi

 

Liite: Pidä huolta öljysäiliöstäsi -opas

http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/Pirkanmaa-350

 

Tarkastusperiaatteet

Ensimmäinen tarkastus 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta.

Siitä eteenpäin tarkastus 5 vuoden välein (terässäiliö, kuntoluokka A) tai 10 vuoden välein (muu kuin terässäiliö, kuntoluokka A).

B-kuntoluokan säiliöt tarkastetaan kahden vuoden välein (säiliön materiaalilla ei ole väliä).

C-luokan säiliöt poistettava käytöstä puolen vuoden kuluessa.

D-luokan säiliöt poistettava käytöstä heti.

 

 

 

Veijo Kaján

Tiedotuspäällikkö

Pirkanmaan pelastuslaitos

Satakunnankatu 16, 33100 Tampere

040 543 0353

veijo.kajan@tampere.fi

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi

www.facebook.com/pirkanmaanpelastuslaitos

 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 06.05.2021