Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Talvimaisema, jossa on metsää, järvi ja laavu
  • Talvinen järvi
  • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

01.04.2021

Virtain kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Virtain kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen 

Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen kokouksessaan 31.3.2021. Vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos muodostui 2,4 miljoonaa euroa positiiviseksi ja tilinpäätössiirtojen jälkeen noin miljoona euroa ylijäämäiseksi. Taseen kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 lopussa siten 16,6 miljoona euroa. Kertaluonteiset valtionosuudet (1,8 milj. euroa) ovat keskeisessä roolissa, mutta myös käyttötalous toteutui kokonaisuutena hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla. Verotulot puolestaan jäivät sekä talousarviota että vuotta 2019 alhaisemmalle tasolle, mutta toteutuivat synkimpiä ennusteita myönteisemmin.

Käyttötaloutta helpottivat erityisesti erikoissairaanhoidon menojen toteutuminen talousarviota huomattavasti alhaisemmalla tasolla sekä vuonna 2019 hyväksytyn tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Koronaepidemia näkyi erityisesti toimintatuotoissa sekä hoitotarvikemenojen ja testauskulujen kasvuna. Kokonaisuutena toimintakate vahvistui noin 0,455 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,730 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon hoitovelan kasvu kuitenkin asettaa kasvupaineita menoille tulevaisuudessa kuten myös koronaepidemian vaikutukset muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen.

Investointimenot olivat vuonna 2020 korkealla tasolla erityisesti koulurakentamisen johdosta investointien nettomenon ollessa 11,3 miljoonaa euroa. Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja rakentamisen kustannukset vuonna 2020 olivat 8,8 miljoona euroa rakentamisen kustannusarvion ollessa 17,5 miljoonaa euroa. Koulunkäynti uudessa koulussa aloitetaan syyslukukauden 2021 alussa. Toinen merkittävä investointikohde oli Vaskiveden koulun peruskorjaus ja myös hyvinvointipuisto valmistui vuoden 2020 aikana.

Merkittävistä investoinneista huolimatta lainamäärä kasvoi talousarviossa ennakoitua vähemmän. Uutta lainaa nostettiin 5 miljoonaa euroa yhtenäiskoulun rakentamiseen. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 2 353 euroon/asukas ollen siten edelleen selkeästi kuntakentän keskiarvoa alhaisempi. 

Tasapainoisesta tilanteesta on hyvä jatkaa eteenpäin! Tiukasta kulukurista, mutta myös elinvoimaa tukevista päätöksistä, tulee pitää jatkossakin kiinni. Yleisesti heikkenevä kuntatalous, isot investoinnit ja sote-uudistus sekä tulevaisuuden haasteet luovat varjoja tulevaisuuteen. Tiukasta kulukurista, mutta myös elinvoimaa tukevista päätöksistä pitää jatkossakin kiinni. Vain sillä voimme vastata tulevaisuuden haasteisiin. Meillä on täällä hyvä asua ja olla. Viestitään tätä myös muille ja toivotetaan uudet virtolaiset tervetulleeksi. Täällä on tilaa meille jokaiselle. Puhalletaan yhteen hiileen kotikuntamme elinvoiman edistämiseksi! 

Mukavaa pääsiäistä ja hyvää kevättä kaikille! 

Vt. kaupunginjohtaja Henna Viitanen, 044 7151 20, henna.viitanen@virrat.fi 

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.04.2021