Tekstikoko aA

Ajankohtaista

  • Talvinen järvi
  • Kukkia talon pihassa
  • Talvimaisema, jossa on metsää, järvi ja laavu
 
 

Ajankohtaista

19.02.2021

Kuntavaalit 2021


KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ilmoituskortti 

Väestörekisterikeskuksella on vaaleja varten äänioikeusrekisteri, johon on otettu ne henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja kuntavaaleissa. Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettää kortin viimeistään 25.3.2021 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortin mukaan ottaminen ennakkoäänestykseen tai vaalipäivän äänestykseen helpottaa äänestystoimitusta, mutta sen puuttuminen ei estä äänestämistä (kuvallinen henkilöllisyystodistus tarvitaan, vaikka äänestäjällä olisi myös ilmoituskortti mukana). 

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen  

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus: ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Väliaikaisen henkilökortin voi saada äänestämistä varten maksutta poliisilta, jos äänestäjällä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.  

Yleinen ennakkoäänestys

Yleinen ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 7.4.2021 ja päättyy tiistaina 13.4.2021. 

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Virtain liikuntahalli, osoite Rantatie 6, Virrat, ja se on avoinna ennakkoäänestystä varten seuraavasti: 

  • Keskiviikko – perjantai 7. – 9.4.2021 klo 10 – 19
  • Lauantai – sunnuntai 10. – 11.4.2021 klo 10 – 15
  • Maanantai – tiistai 12. – 13.4.2021 klo 10 - 19

Ennakkoäänestys laitoksissa  

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Virtain terveyskeskuksen vuodeosastolla, Keiturinpuiston vanhainkodissa, Ainalan palvelutalossa, Liljanne-kodin Mertokarin yksikössä, Attendo Keiturin hoivakodissa, Vihriälä-kodissa ja Louhenrinteen ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä (autettu ryhmäkoti) tiedotetaan kussakin paikassa erikseen.  

Kotiäänestys 

Virroilla äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Virroilla.  

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Virrat on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava joko kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 16. 

Kotiäänestysilmoitusta varten on saatavana lomakkeita kaupungintalon ala-aulan asiointipisteestä. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä. Puhelimitse kotiäänestysilmoituksia vastaanotetaan arkipäivisin klo 9.00 – 16.00 puhelinnumerossa (03) 485 1211, 044 715 1217 tai 044 282 9100. 

Kotiäänestys toimitetaan ää­nes­täjäl­le erikseen ilmoitet­tavana ajankohtana 7.4.-13.4.2021 välisenä aikana.

Vaalipäivän äänestys, äänestysalueet ja -paikat 

Vaalipäivän äänestys tapahtuu sunnuntaina 18.4.2021 klo 9-20. 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat ovat seuraavat: 

Äänestysalue:

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite

001 Keskusta pohjoinen

Kaupungintalon nuorisotilat

Virtaintie 26, 34800 Virrat

002 Keskusta etelä 

Näyttelytila Virinä

Pääskyntie 4, 34800 Virrat

003 Vaskivesi

Vaskiveden koulu, 

Vaskivedentie 1470, 34710 Vaskivesi

004 Kurjenkylä

Kurjenkylän kylätalo

Kurjenkyläntie 232, 34770 Kurjenkylä

005 Liedenpohja 

Liedenpohjan koulu, 

Tulijoentie 18, 34930 Liedenpohja

006 Killinkoski 

Killinkosken työväentalo, 

Inkantie 35, 34980 Killinkoski

007 Kotala

Kotalan kylätalo,

Vironkoskentie 101, 42870 Kotala

Äänestyspaikoilla suositellaan huomioimaan voimassa olevat koronaohjeistukset.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan osoite on Virtaintie 26, 34800 Virrat, puh. 044 282 9100 

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Heli Salmi, puhelin 044 715 1217, sähköposti heli.salmi@virrat.fi tai kirjaamo@virrat.fi.


Virroilla 11.2.2021 

VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 26.02.2021