Tekstikoko aA

Ajankohtaista

 • Talvinen järvi
 • Talvimaisema, jossa on metsää, järvi ja laavu
 • Kukkia talon pihassa
 
 

Ajankohtaista

04.09.2020

Palkitsemme hyvästä valinnasta olla virtolainen: lue ehdot ja hakuohjeet - Hakulomake päivitetty


Palkitsemme hyvästä valinnasta olla virtolainen! 

 • Vauvaraha 4000 € 
 • Uusien työntekijöiden vuokrahuojennus 50 % 
 • Opiskelijoille ilmainen asuminen 
 • Korkeakouluopiskelijoille 400 €

Mistä on kyse? Lue tiiviit koosteet ja alempaa tarkemmat kriteerit

Korkeakouluopiskelijan tukilomake on päivitetty 11.9.2020. (Lisätty kohta henkilö-tunnuksen ilmoittamiselle, joka tarvitaan tulorekisteriä varten.)

Miten saada 4000 euroa vauvarahaa?

 1. Vauva syntyy. Täytä sen jälkeen hakulomake. Saat sen neuvolasta tai Virtain kaupungin verkkosivuilta tästä.
 2. Olemme tarvittaessa sinuun yhteydessä, jos kaipaamme lisätietoja.
 3. Tuen ensimmäinen erä, 500 euroa, maksetaan pian syntymän jälkeen
 4. Asu virallisesti Virroilla aina seuraavina vuosina 31.12. Tukea maksetaan seitsemänä seuraavana vuotena 500 euroa aina alkuvuodesta.

Miten saada ilmainen opiskelija-asunto?

 1. Hae asuntoa Pohjois-Hämeen Isännöinniltä. Ilmoita hakuvaiheessa, että haet ilmaista opiskelija-asuntoa.
 2. Pyydä oppilaitoksesta todistus opiskelupaikastasi. Se tulee esittää ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.
 3. Mikäli tulet harjoitteluun Virroille ja haluat alle viiden kuukauden vuokrasopimuksen, pyydä työnantajalta todistus harjoittelupaikasta.
 4. Valitse sopiva asunto tarjotuista ja sovi käytännöistä POHI:n kanssa.
 5. Asu mukavasti ja huolehdi, että olet kirjoilla asunnossasi 31.12.2020.

Miten saada korkeakouluopiskelijan 400 euron stipendi?

 1. Täytä hakemus  ja liitä siihen todistus opiskelupaikasta ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hakemuksen löydät kaupungin verkkosivuilta täältä.
 2. Palauta hakemus Virtain kaupungintalon kirjaamoon (kirjaamo@virrat.fi), Hakuaika on 1.9.–31.10. 2020.
 3. Varmista, että virallinen kotikuntasi on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaisesti Virroilla 31.12.
 4. Stipendi maksetaan tilillesi tammi-helmikuussa, mikäli kriteerit ovat täyttyneet.

Miten saada vuokra-asunto 50 % vuokrahuojennuksella?

 1. Yritys rekrytoi uuden työntekijän ja ilmoittaa hänen oikeudestaan vuokrahuojennukseen.
 2. Vuokralainen ottaa yhteyttä POHI:n toimistoon (03 4755779, toimisto@pohi.fi), joka ehdottaa vapaina olevia asuntoja.
 3. Mikäli sopiva asunto löytyy kiintiöstä, tehdään normaaliin tapaan vuokrasopimus.
 4. Vuokrasopimus on määräaikainen jatkuen alennetulla vuokralla korkeintaan 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen vuokrasopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana normaalilla vuokralla.
 5. Vuokralaisen vakituisen osoitteen on oltava kyseisessä asunnossa tarkistuspäivänä 31.12.2020.
 6. Kaupunki pidättää oikeuden vaatia normaalinsuuruisen takuuvuokran ennen vuokrasuhteen alkamista mahdollisesti vuokralaisen aiheuttamien vaurioiden kattamiseksi.


Yritysten uusien työntekijöiden 50 % vuokrahuojennus  

Moni kaipaa nyt elintilaa maalta, mutta kaipaa rohkaisua muuttaa työn perässä pois suuresta keskuksesta.  Tilanteen helpottamiseksi Juhannuskaupungin yritysten uusien työntekijöiden käyttöön tarjotaan vuokra-asuntoja 50 % alennuksella. Tämän Virtain kaupungin kokeilun tavoitteena on helpottaa työvoiman saantia ja houkutella potentiaalisia muuttajia asumaan ja työskentelemään paikkakunnalla.

Huojennusta on mahdollista saada määräaikaisesti korkeintaan 30.4.2021 saakka, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu normaalihintaisena. Vuokrahuojennus hyvitetään suoraan vuokrassa. Vaatimuksena on, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12.2020. Ellei tämä toteudu, kaupungilla on oikeus laskuttaa muuttajaa vuokra-ajalta huojennukseen verran. Vuokrahuojennukseen ovat oikeutettuja 11.5.2020 jälkeen työsuhteessa aloittaneet.

Tuen saamisen ehtona on, että alueella sijaitseva yritys osoittaa vähintään yhdellä kotitalouteen muuttavalla henkilöllä olevan vuokra-aikaa koskeva työsopimus. Työnantaja ilmoittaa uuden työntekijän rekrytoinnista ja oikeudesta vuokrahuojennukseen suoraan Pohjois-Hämeen Isännöinnille. Työntekijä varaa ja valitsee itse asunnon sekä sopii muista asumiseen liittyvistä käytänteistä. Tarvittaessa vuokralaista voidaan pyytää esittämään työsopimus. Jos työsopimus työpaikalla päättyy ennen 30.4.2021, muuttuu vuokra normaalihintaiseksi.

Vuokrahuojennuksen kohteina olevia asuntoja on varattu rajattu määrä. Vuokrahuojennus koskee vain kaupunkikonsernin omistamia, kiintiöön varattuja vuokra-asuntoja. Kaupunginhallitus ja Virtain Vuokratalot Oy vastaavat viime kädessä kiintiön määrittelystä.  

Kun yritys on ilmoittanut asunnonhakijan oikeudesta vuokrahuojennukseen ja tehnyt varauksen asunnosta, vuokrasopimus tehdään suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Asunnon etsimiseen, valintaan ja vuokrasopimukseen liittyvät järjestelyt sovitaan Pohjois-Hämeen Isännöinti Oy:n kanssa. Kaupunki ja Pohjois-Hämeen Isännöinti Oy pidättävät oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa.

Kaupunginhallituksella on oikeus määritellä tukien tarkemmat kriteerit ja perusteet sekä tehdä lopulliset tulkinnat ja päätökset hakijan oikeutuksesta tuen saantiin. Tuen päämääränä on tukea Virtain kaupungin elinvoimaa ja kehittymistä.

Huojennus on osa niin kutsuttua elinvoimapakettia. Siihen kuuluvat myös vauvarahan nosto 4000 euroon, ilmainen asuminen opiskelijoille sekä virtolaisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosittainen 400 euron stipendi.

Kaupunginhallitus pidättää oikeuden määritellä viime kädessä tuen kriteerit ja oikeuden tuen saamiseen.

 

Vauvarahan nosto 4000 euroon

Virrat haluaa palkita hienosta valinnasta syntyä virtolaiseksi. Tämän kannustamana olemme nostaneet vauvarahan yhteensä 4000 euroon.

Toimintamallina on maksaa vauvaraha yhteensä kahdeksassa erässä. Vauvarahaa on mahdollista saada anomalla sitä vauvan syntymän jälkeen. Lomakkeita on saatavana neuvolasta sekä kaupungin verkkosivuilta. Ensimmäinen 500 euron osuus maksetaan jo pian syntymän jälkeen. Tämän jälkeen loput osuudet maksetaan seuraavan seitsemän vuoden aikana vuosittain tammi-helmikuussa olettaen, että lapsi asuu Virroilla väestörekisterikeskuksen tietojen mukaisesti edeltävän vuoden viimeisenä päivänä 31.12.

Jokainen syntynyt virtolainen saa näin ollen kahdeksana ensimmäisenä elinvuotenaan 500 euroa vuosittain olettaen, että he asuvat edelleen paikkakunnalla. Vauvaraha koskee vuoden 2020 alusta ja sen jälkeen syntyneitä. Tuki on veronalaista tuloa. Kaupunginhallitus pidättää oikeuden määritellä viime kädessä tuen kriteerit ja oikeuden tuen saamiseen.

 

Korkeakouluopiskelijoiden tuki 400 euroa

Virtain kaupunki haluaa kannustaa eri-ikäisiä sijoittumaan ja pysymään Virroilla. Tähän liittyen kaikilla virtolaisilla korkeakoulun tutkintojohtavaan koulutusta suorittavalla on mahdollisuus hakea vuosittaista stipendiä. Hakemuksella maksetaan 400 euroa vuodessa kaikille virtolaisille korkeakoulun tutkintojohtavaa koulutusta suorittaville. Tuki on veronalaista tuloa.

Tällä korvataan niitä taloudellisia menetyksiä, joita monissa kaupungeissa aiheutuu ulkopaikkakuntalaisille. Opiskelijoilla on mahdollisuus asua kotipaikkakunnallaan opiskeluaikana, vaikka hänellä olisi toinen asunto opiskelukaupungissa.

Samalla kannustetaan etäopiskeluun Virroilta käsin, mikä toisaalta sitouttaa virtolaisia nuoria paikkakunnalle ja toisaalta kannustaa monimuotototeutuksia ja etäopiskelua hyödyntäen lisäämään osaamista vastaten parhaimmillaan yritysten kaipaamiin osaamistarpeisiin.

Hakemukset löytyvät kaupungin verkkosivulta hakuajan alkaessa syyskuussa. Hakemus toimitetaan Virtain kaupungin kirjaamoon. Tuki haetaan lukuvuosittain joka syksy ja sen saamisen edellytyksenä on opiskelupaikka korkeakoulun (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeus ja opiskelupaikan voimassaolo on osoitettava oppilaitoksen todistuksella. Myöntämisen edellytyksenä on myös, että hakija asuu Virroilla kyseisenä vuonna 31.12. Stipendi maksetaan tammi-helmikuussa hakijan asuinpaikan tarkastamisen jälkeen.  

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia tutkintoon johtavan koulutuksen opintoja. Opintoja voi suorittaa pää- tai sivutoimisesti. Viime kädessä tuen myöntämisestä ja kriteereistä päättää kaupunginhallitus. Tuki on veronalaista tuloa.

Tuen saamisen ehdot:

 • Lukuvuoden 2020–2021 tukea voi hakea aikavälillä 1.9.–31.10. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeet tulevat kaupungin verkkosivuille ennen haun avautumista.
 • Tuki maksetaan vuoden 2021 tammi-helmikuussa.
 • Hakijan on oltava läsnäolevana opiskelijana korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana.
 • Hakijan on oltava väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan asuttava Virroilla. Hakijalla voi olla opiskelujen aikainen asunto opiskelupaikkakunnalla, kunhan varsinainen asuinpaikka on Virroilla. Tiedot tarkastetaan 31.12.2020 tilanteen mukaan.

 

Ilmainen opiskelija-asuminen

Haluaisitko opiskella itsenäisesti Virroilla? Kaipaatko etäopiskelua maaseutukaupungissa, mukavassa kampusmaisessa ympäristössä lähellä kirjastoa, toisen asteen oppilaitoksia, keskustan palveluita ja liikuntamahdollisuuksia?

Virtain kaupunki tarjoaa vuokra-asuntoja kaikkien 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijoiden käyttöön veden ja sähkönkulutusta vastaan. Asuntoja tarjotaan Virtain opiskelija-asuntoloiden tiloista. 

Vuokra-asuntoja on mahdollisuus saada 1.9.2020–31.5.2021 aikavälille. Vaatimuksena opiskelijan status esimerkiksi Kelan ehdoin. Tämä tulee todistaa oppilaitoksen todistuksella, josta ilmenee opiskelupaikka ja läsnäolevan opiskelijan status. Lisäksi vaatimuksena on, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12. Ellei tämä kriteeri toteudu, on Virtain kaupungilla ja Virtain opiskelija-asunnoilla oikeus laskuttaa vuokra asutulta ajalta (250 €/kk). Lisäksi vuokranantajalla on oikeus vuokravakuuteen normaalin käytännön mukaisesti.

Poikkeuksena kotipaikkakunnan ehtoon ovat lyhyet, alle 5 kuukauden harjoittelujaksot, jotka eivät sijoitu vuoden vaihteeseen. Harjoittelu todennetaan työpaikan antamalla todistuksella opiskelupaikan todistuksen lisäksi.

Opiskelija-asuntoa haetaan Pohjois-Hämeen Isännöinnin toimistosta. Sopivan asunnon valitsemisen jälkeen vuokrakäytännöistä sovitaan POHI:n kanssa. Viimeistään vuokrasopimuksen allekirjoitusvaiheessa tulee esittää todistus opiskelupaikasta ja mahdollisesta harjoittelupaikasta paikkakunnalla.

Rajoituksena on, että pidätämme oikeuden tarjota tietyn määrän valitsemiamme asuntoja. Alkuvaiheessa tarjottavien asuntojen kiintiöön on varattu yhteensä 20 asuntoa. Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa.

Tuen piirissä olevat vuokrasopimukset tehdään korkeintaan yhdeksän kuukauden määräajaksi. Mikäli opiskelupaikan ja asumispaikan ehto ei täyty, Virtain kaupunki pidättää oikeuden laskuttaa vuokra-ajan normaalin vuokran.

Kaupunginhallitus pidättää oikeuden määritellä viime kädessä tuen kriteerit ja oikeuden tuen saamiseen.


Kaikkien tukien tarkoituksena on edistää paikkakunnan elinvoimaa. Viime kädessä kaupunginhallituksella on oikeus määritellä tukien tarkemmat ehdot ja tulkinnat. 


 

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.04.2021