Tekstikoko aA

Ajankohtaista

jarvimaisema-kesa-295.jpg
 
 

Ajankohtaista

12.05.2020

Elinvoimapaketti tukee vauvoja, asumista ja opiskelua


Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.5.2020 niin kutsutun elinvoimapaketin. Elinvoimapaketin tavoitteena on kannustaa eri-ikäisten sijoittumiseen ja pysymiseen Virroilla.

Tähän pyritään erilaisilla kannustimilla, joilla muistutetaan kuntalaisia ja potentiaalisia muuttajia miettimään, olisiko paras ratkaisu olla virtolainen.

Elinvoimapaketin myötä:

Vauvaraha nousee 4000 euroon

Korkeakouluopiskelijat saavat 400 euron lukuvuosittaisen stipendin

Opiskelija-asuntoja tarjotaan ilmaiseksi opiskelijoille ja harjoittelupaikan saaneilla

Vuokra-asuntoja tarjotaan puoleen hintaan yritysten uusille työntekijöille  


Vauvaraha

Vauvaraha nousee 4000 euroon ja se maksetaan kahdeksassa erässä. Nykykäytännön mukaisesti ensimmäinen osa, 500 euroa, maksetaan jo pian syntymisen jälkeen. Sen lisäksi seitsemänä seuraavana vuotena maksetaan 500 euroa/vuosi olettaen, että lapsi on kirjoilla Virroilla 31.12. 

Jokainen syntynyt virtolainen saa näin ollen kahdeksana ensimmäisenä elinvuotenaan 500 euroa vuosittain olettaen, että he asuvat edelleen paikkakunnalla. Vauvaraha koskee vuoden 2020 alusta ja sen jälkeen syntyneitä.


Korkeakouluopiskelijoiden tuki 

Virtolaiset korkeakouluopiskelijat voivat jatkossa hakea lukuvuosittaista 400 euron tukea. Tuki haetaan vuosittain syksyllä erikseen ilmoitettavana ajankohtana ja maksetaan seuraavan vuoden alussa olettaen, että hakija täyttää vaaditut kriteerit. Kriteereinä ovat aktiivinen opiskelupaikka korkeakoulun (ammattikorkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja kotipaikkana Virrat tarkastuspäivänä  31.12. 


Asumisen tuki opiskelijoille

Virtain opiskelija-asunnosita tarjotaan kaikkien 2. asteen ja korkea-asteen opiskelijoiden käyttöön ilmaista asumista. Vuokraa peritään pelkästään veden ja sähkönkulutusta vastaan. Vaatimuksena on opiskelijastatus esimerkiksi Kelan ehdoin. 

Lisäksi kriteerinä on, että henkilö on kirjoilla Virroilla 31.12. Ellei tämä toteudu, laskutetaan vuokra asutulta ajalta (250€/kk). Tästä poikkeuksena ovat lyhyet, alle 6 kuukauden, harjoittelujaksot, jotka todennetaan harjoittelupaikan antamalla todistuksella.

Asuntoja tarjotaan rajattu määrä. Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaata asuntoa ja tarkastaa vuokraehtoja. Asunnot vuokrataan ensi vaiheessa enintään lukuvuoden 2020-2021 ajaksi. Asuntojen haun avautumisesta ja tarkemmista hakuehdoista tiedotetaan myöhemmin.

Asumisen tuki uusille työntekijöille

 Virrat tarjoaa yritysten työntekijöiden käyttöön asuntoja 50 % alennuksella. Kokeiluun valitaan rajoitettu määrä asuntoja. Vuokrahuojennuksen piirissä olevat vuokrasopimukset tehdään ensi vaiheessa enintään vuoden määräajaksi. 

Asunto tulee varata yrityksen kautta. Työnantaja ilmoittaa uuden työntekijän asunnon tarpeesta ja varaa kiintiöstä vuokra-asunnon. Sen jälkeen vuokrasopimus tehdään suoraan vuokraajan ja vuokralaisen välillä. Ehtona on, että alueella sijaitseva yritys osoittaa vähintään yhdellä kotitalouteen muuttavalla henkilöllä olevan vuokra-aikaa koskeva työsopimus.

Asuntojen hakemisen tavoista ja haun alkamisesta tiedotetaan lähiaikoina. Kaupunki pidättää oikeuden tarjota soveltuvaa vapaana olevaa asuntoa, määritellä tarkemmat vuokrauksen ehdot ja rajata tarjolla olevien asuntojen määrä.


Kaikkien tukien osalta kaupunginhallituksella on oikeus määritellä tukien tarkemmat kriteerit ja perusteet sekä tehdä lopulliset tulkinnat ja päätökset hakijan oikeutuksesta tuen saantiin. Kaikki erikseen maksettavat tuet ovat veronalaista tuloa. 

Tarkempia ohjeita tukien hakemiseen tulee lähiaikoina. Älä siis unohda tätä tilaisuutta!

 

 
 
 

Sivua päivitetty: 05.06.2020