Tekstikoko aA

Varhaiskasvatus ja koulutus

 
 

Aikuisosasto

Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoissa. Aikuisosastolla voivat opiskella ne pääsykokeessa oppilaspaikan saaneet henkilöt, jotka aloittavat opintonsa perustason yläikärajan jälkeen (esim. laulunopiskelijat) sekä ne oppilaat, jotka eivät ikänsä puolesta voi enää jatkaa opintojaan perustasolla.

Osastossa opiskelevat ovat velvollisia osallistumaan pääaineensa mukaan oppilaitoksen yhtye- ja orkesteritoimintaan. Oppitunnin pituus on 45-60 minuuttia viikossa. Aikuisosaston oppilaan on osallistuttava musiikin perusteiden opiskeluun. Opiskeluaika aikuisosastolla on neljä vuotta. Opinnoissa edetään henkilökohtaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaan.

Rehtori myöntää opinto-oikeuden aikuisosastolle vuodeksi kerrallaan. Tasosuorituksia edellytetään perustasolla kahden vuoden välein.

 
 
 

Sivua päivitetty: 15.01.2018