12.09 2017 Virtain kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen kuntalaisaloitekanavan

Virtain kaupunki on 1.9.2017 ottanut käyttöön sähköisen kuntalaisaloitekanavan.

Kuntalaisaloite.fi- verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta. Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi

Virtain kaupunki suosittelee kuntalaisaloitteen tekemiseen sähköistä palvelua, mutta kuntalaisaloitteen voi toimittaa edelleen kuntaan myös sähköpostilla, kirjeitse tai henkilökohtaisesti.

 Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, 044-715 1213