08.09 2017 Toimistosihteerin virka haettavana perusturvaosastolla

Virtain kaupunki julistaa haettavaksi 29.9.2017 klo 15.00 mennessä

TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN perusturvaosastolla.

Virkaan valittavalta edellytämme vähintään tehtävään soveltuvaa opistotasoista tutkintoa tai toisen asteen ammatillista tutkintoa. Eduksi katsotaan kokemus toimistotehtävistä ja kunta-alan tuntemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja. Arkistonhoitokokemus/koulutus tai kiinnostus arkistonhoitoa kohtaan lasketaan eduksi. Toivottavasti omaat itsenäisen ja aloitteellisen työotteen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä voidaan noudattaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virantoimituksen aloittamista. Virka täytetään 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse: kirjaamo@virrat.fi tai postitse osoitteella Virtain kaupunki, PL 85, 34801 VIRRAT. Kuoreen tai sähköpostin viestikenttään tulee laittaa merkintä ”Hakemus: Toimistosihteeri”

Lisätiedot: Hyvinvointijohtaja Sari Hellsten, 044-715 1094, sähköposti: sari.hellsten(at)virrat.fi

8.9.2017
Virtain kaupunki