16.04 2017 Rantatien koulun kuulumisia 16.4.2017

Rantatien koulun kuulumisia,

Alta ladattavissa pyytämäni terveystarkastajan lausunto A-insinöörien tekemistä lisärakennetutkimuksista ja
Rantatien koulun tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä lausunto saapui koululle ti 11.4.

Lisärakennetutkimuksissa ilmeni, että huoltokanaalien alipainetta kannattaa vielä tehostaa.
Samalla kanaaleihin asennetaan ilmanpainemittarit, joiden avulla voidaan helposti seurata, että
alipaine on jatkuvaa.

Nämä työt tekee lähiviikkoina ARE Oy, joka tekee koululle kevään ja kesän aikana myös laajamittaisen
ilmanvaihtokokonaisuuden läpikäynnin. Tämä työ tulee sisältämään kaikkien neljän IV-koneen
perusparannukset, luokkakohtaiset ilmamäärien säädöt, putkistojen nuohoukset ja muut tarvittavat työt.
Uskon, että tällä IV-kokonaisuuden perusparannuksella tulee olemaan suuri merkitys siihen, miten
sisäilma koetaan. ARE Oy teki jo syksyllä akuutit korjaukset ja perusparannukset.

Lisärakennetukimuksissa ilmeni myös että alakäytävän lattialistan takuisessa seinätasoitteessa oli vahva
viite vauriosta. Se on paikka, jossa lapset säilyttävät ulkojalkineita.
Alakäytävän lattialistat ja tasoitteet uusitaan kesällä-17. Samalla tutkitaan vielä tarkemmin
onko samaa tarvetta muualla koulussa.

Kesän aikana tehdään myös vielä joitakin koulun ulkopuolisia perusparannustöitä.

Vaikka on tehty päätös uuden koulun rakentamisesta, jatkuu panostus Rantatien koulun kunnossapitoon.
Tarkoitus on kaikin mahdollisin keinoin pitää koulumme terveellisenä ja turvallisena paikkana meille
kaikille. On hienoa, että tämä on ollut myös päättäjien tahto, budjettiin on varattu huomattava summa
näihin töihin.

Pääsiäisenä 16.04.2017

Heikki Kangasluoma
Rehtori

 

Rantatien koulun terveydelliset olot - tarkastuskertomus