21.12 2016 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tiedote siirtymisestä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 1.1.2017 alkaen

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tiedote siirtymisestä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 1.1.2017 alkaen

Lietekirje.pdf

Palautuslomake.pdf