06.04 2017 Maijalan ranta-asemakaavan muutosluonnos on nähtävänä 7.4 - 8.5.2017

Maijalan ranta-asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

Maijalan ranta-asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä 7.4 - 8.5.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Maijalan ranta-asemakaava sijaitsee Vaskiveden ja Keihäsjärven ranta-alueilla.

Lisätietoja antavat:
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy, 040833 9275, sähköposti; havanka(at)kolumbus.fi
Virtain kaupungin kaavoitusarkkitehti, 03-485 1250, 044 715 1250 sähköposti; arto.nummijarvi(at)virrat.fi.

6.4.2017
Kaupunginhallitus


Ilmoitus kaavaluonnoksen nähtävänäolosta.pdf
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Kaavakartta / osa1.pdf
Kaavakartta / osa2.pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset.pdf