21.11 2017 Haetaan opettajia ja lastentarhanopettajaa

VIRTAIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMI HAKEE

 

 

  1. yläkoululle erityisluokanopettajaa ajalle 1.12.2017-2.6.2018

  2. Rantatien koululle luokanopettajan sijaista ajalle 15.1.-2.6.2018

  3. lastentarhanopettajan sijaista Killinkosken päiväkotiin 17.1.-26.11.2018.

                     

Tehtävät 1 ja 2 ovat  kaupungin virkasuhteita, joiden palkkauksessa sekä muissa ehdoissa noudatetaan Kunnallista opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Tehtävä 3 on  Virtain kaupungin virkasuhde, jonka palkkauksessa ja muissa ehdoissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Tehtävien täytössä voidaan käyttää koeaikaa. Tehtäviin valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi saannista.

Lisätietoja tehtävistä  1-3 antaa sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi, tehtävästä 1 rehtori Pirjo-Liisa Rouniola, p. 044-7151430, pirjo-liisa.rouniola@virrat.fi, tehtävästä 2 rehtori Heikki Kangasluoma, p. 044-7151420, heikki.kangasluoma@virrat.fi ja tehtävästä 3 varhaiskasvatuspäällikkö Eija Viinikka-Virtanen, p. 044-7151391, eija.viinikka-virtanen@virrat.fi sekä Killinkosken päiväkodin johtaja Elina Hakala, p. 044-7151470, elina.hakala@virrat.fi.  Kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan kelpoisuuden ja työkokemuksen osoittavine liitteineen tehtävän 1 osalta tiistaihin 28.11.2017 klo 15 mennessä ja tehtävien 2 ja 3 osalta torstaihin 21.12.2017 klo 15 mennessä koulutoimistoon osoitteella Virtain kaupunki, Koulutoimisto, PL 85, 34801 VIRRAT.


Virrat 21.11.2017

Sivistyslautakunta