23.11 2017 Eteläportin asemakaava hyväksytty

Eteläportin asemakaava hyväksytty

Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi Eteläportin asemakaavan kokouksessaan 15.11.2017 § 102. Kaavan hyväksymispäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 22.12.2017 mennessä.

Hyväksymispäätös ja hyväksytty kaava ovat nähtävänä valitusajan päättymiseen saakka kaupungintalon kirjaamossa, sekä kaupungin internet-sivuilla www.virrat.fi.

23.11.2017 Kaupunginhallitus