pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Ympäristö ja luonto > Ympäristövalvonta
 
 

Ympäristövalvonta

Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii lupapalvelulautakunta. Lautakunta tekee päätöksiä mm. erilaisista ympäristöluvista sekä käyttää tarvittaessa uhkasakolla tehostettuja pakkokeinoja estääkseen ympäristöön kohdistuvia haittoja.

Ympäristönsuojeluviranomaisen viranhaltijatehtäviä hoitaa kaupungin ympäristövalvonta, jonka tehtävänä on vastata ympäristövalvonnan toteuttamisesta. Ympäristövalvonnan asiakkaita ovat sekä yritykset että kuntalaiset. Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät esimerkiksi ympäristönsuojelulain mukaisiin valvontatehtäviin ja ympäristölupa-asioihin, jätelain mukaisiin roskaantumisasioihin, jätevesiasioiden valvontaan, ilmoitusasioihin sekä erilaisista ympäristöhaitoista aiheutuviin kuntalaisyhteydenottoihin.

Ympäristönsuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun kyse on esimerkiksi ympäristölupien hakemisesta, erilaisista ympäristövahingoista tai -onnettomuuksista, roskaamisesta, melu- tai pölyhaitoista ulkotiloissa, jätevesien johtamisesta tai vesihuoltolain mukaisen vapautuksen hakemisesta.

Tästä osiosta saat tarkempia lisätietoja ympäristövalvonnan eri osa-alueista esimerkiksi jätehuollosta, melusta ja pohjavesistä sekä ympäristöluvista, rekisteröintimenettelystä ja ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista.

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Sini Yli-Öyrä puh. 03 485 1353 tai ympäristötarkastaja Hanna Honkanen puh. 03 4851 468 (ympäristötarkastaja pääsääntöisesti ma-ti Virroilla, tapaaminen varmimmin ajanvarauksella), sähköposti etunimi.sukunimi(at)virrat.fi