Maa-ainesvalvonta

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti lupa.

Mikäli aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei lupaa tarvita. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Ottamisen tulee tällöinkin tapahtua maa-aineslainsäädännön mukaisesti. 500 m³:n ottomäärän ylittyessä tulee kotitarveotosta tehdä ilmoitus.

Lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, mikäli hanke ei ole laajuudeltaan tai vaikutukseltaan vähäinen. Luvasta päättää Virtain kaupungin lupapalvelulautakunta. Ennen päätöksentekoa lupahakemus kuulutetaan (30 vrk) ja naapureita kuullaan. Joissakin tapauksissa pyydetään lausunto alueelliselta ELY -keskukselta, naapurikunnalta tai seutukaavoitusta hoitavalta taholta ja tarvittaessa myös muilta viranomaisilta.

Lautakunnan päätöksenteon jälkeen lupapäätös julkipannaan. Valitusaika on 30 vrk. Lupapäätöksestä on mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lupahakemuskaavakkeen saa kaupungin ympäristövalvonnasta tai sen voi tulostaa täältä.

Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito -oppaan löydät täältä

Voimassa oleva maa-ainestaksa, lupapalvelulautakunta 16.12.2014 (pdf)

Maa-ainestaksa, ympäristölautakunta 11.10.2011

Lisätietoja ympäristötarkastaja Hanna Honkanen puh. 03 4851 468 (pääsääntöisesti ma-ti Virroilla, tapaaminen varmimmin ajanvarauksella), etunimi.sukunimi(at)virrat.fi