Vuodeosasto

Yhteystiedot

Ruoveden vuodeosasto 1 on 18-paikkainen akuuttiosasto, jossa hoidetaan:

  • lyhytaikaispotilaita (tutkimus-, kuntoutus-, jatkohoito ym.)
  • päivystyspotilaita

Vuodeosastolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Vuodeosasto tarjoaa Ruoveden asukkaille lakisääteistä perusterveydenhuollon tasoista hoitoa. Omatoimisuuden tukeminen ja toimintakyvyn säilyttäminen sekä kohottaminen ovat hoidon keskeisiä periaatteita vuodeosastolla. Potilaita kannustetaan, tuetaan ja autetaan suorittamaan päivittäiset toiminnot itse.

Omaiset ja ystävät ovat tervetulleita osastolle. Toivomme kuitenkin, että aamupäivät rauhoitetaan lääkärinkierroille ja aamutoimille.

Vierailuaika on joka päivä klo 13-19.

Toivomme, että omaiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisille omaisille potilaan voinnista. Yhteydenottoa hoitajiin toivotaan klo 11 jälkeen, kun lääkärinkierto ja aamutoimet on tehty. Osastonlääkäriin saa yhteyden sopimalla yhteydenotosta hoitajien kanssa.

Omaisena voit auttaa potilasta mm. ruokailussa, liikkumisessa (kesällä ulkoilussa) ja toimimalla saattajana, jos potilas lähtee tutkimuksiin muihin sairaaloihin.

Osastolle tullessa potilaalla tulisi olla mukana tiedot ajantasaisesta lääkityksestä, liikkumisen apuvälineet ja hygieniavälineet (mm. parranajokone). Nämä voi myös omainen toimittaa osastolle jälkikäteen.

Osastolla ei ole syytä säilyttää arvoesineitä eikä suuria rahasummia. Terveyskeskus ei vastaa potilaan hallussa olevasta henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Jokaisella potilaspaikalla on oma puhelin, johon omaiset ja ystävät voivat soittaa. Puhelinnumeron saa hoitajilta. Potilas ei voi soittaa tällä puhelimella. Matkapuhelimen käyttö on sallittua, ellei se aiheuta häiriötä muille potilaille.

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi toivomme potilaiden ja vierailijoiden käyttävän käsidesinfektiohuuhdetta osastolle tullessaan ja sieltä poistuessaan.