Liittymähakemus

Liityttäessä hule- tai viemäriverkostoon (Killinkosken keskustan osalta myös puhdas vesi), tulee täyttää liittymishakemus. Alla on pdf-tiedosto, jonka voi tulostaa ja täyttää. Hakemuksia saa myös teknisestä toimistosta. Hakemus palautetaan vesihuoltolaitokselle tai tekniseen toimistoon. Vesiosuuskunnat hoitavat puhtaan veden jakelun haja-asutusalueella ja keskustassa Virtain vesiosuuskunta hoitaa puhtaan veden jakelun.

Hakemus


Liittymämaksut

Liittymämaksu vaihtelee alueittain. 1.4.2004 jälkeen liittyneiden kiinteistöjen liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

Liittymämaksut alueittain

 

Yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot