testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Tekniset palvelut > Liikenneturvallisuus
 
 

Liikenneturvallisuustilanne

Virtain kaupungin alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin yhdeksän henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta (vuonna 2013 tapahtui 10 onnettomuutta). Liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt keskimäärin kaksi henkilöä ja loukkaantunut keskimäärin 14 henkilöä vuosittain. Kaikista onnettomuuksien uhreista (kuolleet ja loukkaantuneet) 73 % on ollut liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Mopoilijat ja moottoripyöräilijät muodostavat uhreista 8 % ja jalankulkijat ja pyöräilijät 4 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 15–17-vuotiaiden onnettomuusriski on korkein. Myös 18–24-vuotiaiden onnettomuusriski on moninkertainen väestön keskiarvoon nähden.

 
Lue lisää:

-          Virtain kaupungin alueen liikenneonnettomuuskasaumat 2009–2013 (pdf)
-          Virtain kaupungin alueen hirvieläinonnettomuudet 2009–2013 kartalla (pdf)
-          Seudun liikenneturvallisuussuunnitelman onnettomuusanalyysi (pdf)
-          Asukaskyselyn (2013) tulokset (pdf)
-          Koulukyselyn (2013) tulokset (pdf)