virrat_joutsenet2.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Tekniset palvelut > Kadut ja kunnallistekniikka
 
 

Kadut ja kunnallistekniikka

Pikalinkit:

Kadut
Puistot ja leikkikentät
Satama
Matonpesupaikat
Yksityistiet

Kadut

Tekninen toimi rakentaa ja pitää kunnossa kaava-alueiden kadut ja tievalaistukset.

Kunnossapidettävän katuverkoston pituus on 59 km, josta kevyen liikenteen väyliä on 17 km. Lähes koko katuverkosto on kestopäällystetty. Tievalaistusta kaduilla on 43 km ja sivukylissä 10 km. Liikenneväylien talvikunnossapito hoidetaan alueurakointina.

Katujen kunnossapidon yhteyshenkilö

Katujen kunnossapitoon liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

 • työaikana maarakennusmestari, puh. 03 485 1322
 • talvikaudella (15.10. - 15.4.) työajan ulkopuolella arkisin klo 16-07 sekä viikonloppuisin Virtain Kiinteistöpalvelu Oy, puh. 044 0534 818 tai 0400 623 819.

Vastuut

Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolakia säätelee 1.11.2005 voimaan tullut laki.

Tavoitteena on:

 • parantaa jalankulkijoiden olosuhteita
 • selkeyttää kunnan ja tontinomistajan tehtävänjakoa
 • helpottaa tontinomistajan töitä pientaloalueilla
 • vähentää kadulla tehtävien töiden aiheuttamaa haittaa

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

 • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen
 • sadevesikourujen ja –kaivojen avoinna pitäminen
 • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

 • rikkoutuneen päällysteen korjaaminen
 • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden laitto

Kadun puhtaanapidon tarkoitus on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Puhtaanapitoon kuuluu:

 • lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen

Kunnan tehtävänä on vastata ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueilla olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Tontinomistajan tai vuokraajan velvollisuutena on poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa kuuluu tontinomistajalle. Myös tontin viereinen katuoja ja sadevesikaivo tulee pitää lumettomana ja jäättömänä. Hiekoitus ja hiekan poisto keväällä kuuluu myös tontinomistajille jalkakäytävän osalta. Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontinrajasta ulottuen viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä.

Puistot ja leikkikentät

Kaupungilla on 21 ha kaava-alueiden puistoja ja 11 kpl leikkikenttiä.

Satama

Virtain laivaranta on Virtain kaupungin ylläpitämä venesatama, joka sijaitsee Runoilijan reitin pohjoisessa päätepisteessä Virtain keskustassa. Sataman tiedot löytyvät täältä.

Matonpesupaikat

 Matonpesupaikat sijaitsevat Kalettomanlahdella ja Killinkoskella. Lisätietoa.

Yksityistiet

Virtain kaupungin alueella yksityisteiden kunnossapidon hoitavat tiekunnat. Kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapidossa vuosittain.

Liikenteen asiakaspalvelu, ELY-keskus

 • Asiakaspalvelu
 • Neuvonta yksityistieasioissa: puh. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16)
 • Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
 • Yksityisteiden valtionavustukset
 • Tienkäyttäjän linja: (24h/vrk), puh. 0200 2100, ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista

Yksityistieasioissa ota yhteyttä:

 • Tieoikeuksiin ja –toimituksiin liittyvissä asioissa rakennusmestari, puh. 03 485 1362
 • Yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa rakennusmestari, puh. 03 485 1362.