testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Sosiaalipalvelut > Vanhusten sosiaalipalvelut > Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
 
 

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU


Tulosidonnaista sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään pääsääntöisesti henkilölle

  • jolla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia
  • jonka toimintakyky on alentunut
  • joka asuu taajaman ulkopuolella
  • joka on pienituloinen ja vähävarainen
    • Tulorajat ovat yhden hengen taloudessa 1200 e/kk bruttona ja kahden hengen taloudessa 2300 e/kk bruttona

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haetaan sosiaalitoimistosta kirjallisella kuljetuspalveluhakemuksella. Kuljetuspalveluhakemus toimitetaan asuinkunnan mukaan Virtain tai Ruoveden sosiaalitoimistoon.

Hakemukseen on liitettävä

  • alle vuoden vanha lääkärinlausunto tai muu hyväksyttävä selvitys hakijan toimintakyvystä
  • tuloselvitys (esim. eläkeyhtiön ilmoitus eläkkeen määrästä)

YHTEYSTIEDOT

 VIRRAT

sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
(03) 485 1244
puhelinaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

RUOVESI

sosiaalityöntekijä
Katri Pelline
(03) 486 1322 tai 044 787 1322
puhelinaika ma, ke ja pe klo 12.00 – 13.00

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 3
34600 Ruovesi