virrat_joutsenet2.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Sosiaalipalvelut > Vanhusten sosiaalipalvelut > Asumispalvelut ja vanhainkotihoito
 
 

ASUMISPALVELUT JA VANHAINKOTIHOITO

Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alueella vanhusten asumispalvelu- ja laitoshoitopaikoista vastaa Keiturin Sote Oy. Keiturin Soten asumispalveluihin voit tutustua Keiturin Soten sivuilla.

Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu on kotona asumista.

Virrat- Ruovesi yhteistoiminta- alueella asiakkaille tarjotaan tehostettua palveluasumista, mikä tarkoittaa ympärivuorokautista kotihoitoa ja hoivaa.

Asumispalvelussa asuva asiakas asuu vuokra-asunnossa, maksaa itse vuokran, ruuan, lääkkeet ja muut menonsa. Asiakas voi hakea Kelan etuuksia, kuten asumistukea ja hoitotukea.

Tehostetussa palveluasumisessa asuva asiakas maksaa hoidosta ja hoivasta kunnalle kotihoidon maksua. Maksu lasketaan asiakkaan bruttotuloista (kaikki verolliset ja verottomat tulot huomioidaan). Maksun määrääminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92) ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92).

Mikäli asiakkaan rahat eivät riitä välttämättömiin menoihin, hänelle tehdään hakemuksesta (ei automaattisesti) maksuvaralaskelma, jossa tarkastellaan asiakkaan nettotuloja ja menoja. Hakemus tehdään sosiaalityöntekijälle. Hakemuslomakkeita saa sosiaalityöntekijältä ja asumispalveluyksiköistä. Hakemukseen liitetään tositteet menoista (esim. vuokra, lääkemenot) ja selvitys tuloista.

Vanhainkotihoito on pitkäaikaista laitoshoitoa (ei kotona asumista).
Laitoshoidon maksu määräytyy eri lailla kuin asumispalveluissa ja vanhainkotihoidon asiakasmaksuun sisältyy kaikki eli asiakas ei maksa erikseen esimerkiksi vuokraa eikä lääkkeitään.

YHTEYSTIEDOT

 

VIRRAT

sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
(03) 485 1244
puhelinaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

RUOVESI

sosiaalityöntekijä
Katri Pellinen
044 787 1322
puhelinaika ma, ke ja pe klo 12.00 – 13.00

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi