pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Sosiaalipalvelut > Vammaispalvelut > Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 
 

ASUNNON MUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle vakituisen asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos vammainen henkilö vammansa tai sairautensa johdosta niitä välttämättä tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Asunnon muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kulkuramppien rakentaminen ja kylpyhuoneremontit ja esteiden poistaminen asunnosta ja sen välittömästä lähiympäristöstä.

Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita ovat esimerkiksi nostolaitteet ja hälytinkeskukset.

Hakemukseen tulee liittää aina lääkärinlausunto.

 

YHTEYSTIEDOT

 

VIRRAT

sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
puh: (03) 485 1244
puhelinaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

RUOVESI

sosiaalityöntekijä
Katri Pellinen
044 787 1322
puhelinaika ma, ke ja pe klo 12.00 – 13.00

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi