pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
 
 

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijöihin voi ottaa yhteyttä, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa erityisiä vaikeuksia selviytyä arkipäiväisistä elämän toiminnoista.

Vammaisetuuksien myöntäminen edellyttää aina yksilökohtaista harkintaa.

Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee aina liittää lääkärintodistus.

Vammaispalveluiden hakemuslomakkeita päivitetään sivustolle vuoden vaihteen jälkeen. Siihen saakka hakemuksia saa Virtain ja Ruoveden sosiaalitoimistoista.

 

 

YHTEYSTIEDOT

VIRRAT

sosiaalityöntekijä
Tuija Häll
(03) 485 1244
puhelinaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

RUOVESI

sosiaalityöntekijä
Katri Pellinen
044 787 1322
puhelinaika ma, ke ja pe klo 12.00 – 13.00

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi