pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
 
 

Omaishoidontuki

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja/tai palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Mahdollisuus omaishoidon tukeen kannattaa selvittää, jos kotona hoidetaan vanhusta tai vammaista, joka tarvitsee päivittäistä hoitoa ja runsaasti huolenpitoa. Omaishoidontuki maksetaan talousarviossa annetun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville.

Omaishoidontukihakemuksiin tulee aina liittää lääkärintodistus hoidettavan henkilön terveydentilasta. Hakemuksen saapumisen jälkeen sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin hakijan kotiin.
Päätös omaishoidontuen myöntämisestä/hylkäämisen osalta tehdään monialaisessa tiimissä.

 

Hakemukset tulee toimittaa seuraavasti:

VIRRAT

alle 65-vuotiaiden osalta
sosiaalityöntekijä Tuija Häll
puh: (03) 485 1244

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

 

yli 65-vuotiaiden osalta
kotihoidon ohjaaja Tiina Maunu
puh: 044 787 1324

Ruoveden kotihoito
Ruovedentie 13
34600 Ruovesi


RUOVESI

alle 65-vuotiaiden osalta
sosiaalityöntekijä Katri Pellinen
puh: 044 787 51322

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

yli 65-vuotiaiden osalta
kotihoidon ohjaaja Tiina Maunu
puh: 044 787 1324

Ruoveden kotihoito
Ruovedentie 13
34600 Ruovesi

Omaishoidontukihakemuksen voit täyttää ja tulostaa täältä.