testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Sosiaalipalvelut > Lapsiperheiden sosiaalipalvelut > Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 
 

YHTEYDENOTTO SOSIAALIHUOLTOON TUEN TARPEEN ARVIOIMISEKSI

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä muun muassa silloin, kun tarvitset apua ja neuvontaa jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen

  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Sosiaalihuoltoasia tulee vireille hakemuksesta tai kun kunnan sosiaalihuollon työntekijä on saanut tietää mahdollisesti sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta lapsesta, nuoresta tai perheenjäsenestä. Yhteydenottopyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyötaho yhdessä asiakkaan kanssa.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon -lomake

Yhteyttä voit ottaa puhelimitse alla olevaan numeroon tai täyttämällä oheisen ilmoituksen ja palauttamalla sen osoitteeseen:

 

VIRRAT

Sosiaalityöntekijä
Minna Hakala
044 7151243

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 85
34801 Virrat

Puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

 

RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Virpi Annala-Suojanen
044 787 1321

Ruoveden sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

Puhelinaika ma, ke ja pe klo 12-13