PERHETYÖ

Perhetyö on sosiaalihuoltolain 18§ mukainen kotiin suunnattu sosiaalipalvelu lapsiperheille.

Perhetyö auttaa ja tukee perheitä tilanteissa, jotka perhe itse kokee haasteiksi. Perhetyö liittyy vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Tavoitteena on lapsiperheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen.

Perhetyöntekijä voi olla apuna lapsiperheissä esimerkiksi silloin, kun lapsella on koulunkäyntivaikeuksia, perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, vanhempi tarvitsee tukea rajojen asettamiseen, vanhemmalla on väsymystä ja neuvottomuutta vanhemmuudessa tai lapsella on ollut päihdekokeiluja. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa. Perhetyöntekijä työskentelee pääosin perheen kodissa yhdessä perheen kanssa.

Perhetyöhön ohjaudutaan neuvolan, päivähoidon, koulun tai jonkun muun vastaavan tahon ohjauksella tai perhe voi itse olla yhteydessä sosiaalityöntekijään. Työskentely aloitetaan perheelle tehdyn palvelutarpeen arvion perusteella. Työskentelyn kestosta ja tavoitteista tehdään suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Perhetyötä tarjotaan ensisijaisesti perheille, joissa on erityisen tuen lapsi.

Palvelu on perheelle maksutonta.


YHTEYSTIEDOT:

VIRRAT

Sosiaalityöntekijä Minna Hakala 044 715 1243 (puhelinaika ma-pe klo 13-13.30)
Perhetyöntekijä Suvi Kolkkinen 044 715 1249
Perhetyöntekijä Leena Salmela 044 7151258

 

RUOVESI

Sosiaalityöntekijä Virpi Annala-Suojanen 044 787 1321 (puhelinaika ma, ke, pe klo 12-13)
Perhetyöntekijä Minna Määttä 044 715 1019