PERHENEUVOLA

Perheneuvolassa annetaan sosiaalihuoltolain 26 §:n mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi seuraavan laisissa tilanteissa:

 • ikäkausikriisit
 • huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä
 • lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, vaikeus noudattaa rajoja
 • lapsen tai nuoren arkuus, jännittäminen, erilaiset pelot, univaikeudet
 • lapsen tai nuoren kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat
 • lapsen tai nuoren alavireisyys, masentuneisuus
 • lapsen tai nuoren vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne
 • varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat
 • vanhemmuuden haasteet, vanhemman oma jaksaminen
 • parisuhdeasiat
 • avioeron jälkeiset pulmat

Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa.

Perheneuvolaan tulemiseksi ei tarvitse erillistä lähetettä, vaan asiakkaan oma yhteydenotto riittää. Myös yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä perheneuvolaan, kunhan asiakas on antanut tähän itse luvan. Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Yhteydenoton jälkeen perheneuvolassa arvioidaan, kumpi työntekijä alkaa työskennellä asiakkaan asioissa, siten että psykologi hoitaa aina psykologiset tutkimukset.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijä
Sonja Hakari
044 715 3326

Virroilla ma-ke & pe, Ruovedellä to
puhelinaika ke klo 10-11

Psykologi
Satu Mäkinen
044 715 3322

Virroilla ma-ke, Ruovedellä to-pe
puhelinaika ke klo 9-11

Perheneuvola sijaitsee Virtain terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa. Tiloihin on oma sisäänkäynti hammashoitolan vieressä.

Virtain terveyskeskus
Perheneuvola
Sairaanlantie 1
34800 VIRRAT