Lastensuojelun jälkihuolto

Lapsella on oikeus jälkihuoltoon sijaishuollon päättymisen jälkeen. Huostaanotto päättyy viimeistään silloin kun lapsi täyttää 18-vuotta. Tämän jälkeen hänellä on mahdollisuus ottaa vastaan jälkihuollon palveluja. Jälkihuolto-oikeus syntyy myös silloin, kun avohuollon sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään ½ vuotta ja se on kohdistunut yksin lapseen.

Jälkihuoltotyö perustuu yhdessä laadittuun jälkihuoltosuunnitelmaan. Tavoitteena on tukea itsenäistymistä ja kasvua aikuisuuteen. Tukea ja ohjausta on mahdollista saada mm. asunnon hankkimiseen, opiskeluun, työllistymisen edistämiseen, raha-asioiden hoitamiseen sekä riittävien terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen.

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 21-vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi lastensuojelun asiakkaana.

 

Yhteystiedot:

VIRRAT ja RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Suvi Niemi
044 715 1306

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

 

RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Virpi Annala-Suojanen
044 787 1321

Puhelinaika ma, ke ja pe klo 12-13