Lastensuojeluilmoitus

Lapsi, hänen vanhempansa tai läheisensä voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun lapsen ja perheen tilanteen selvittämiseksi sekä tuen saamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Lastensuojelulain mukaan tietyillä henkilöillä on ammattinsa ja asemansa vuoksi velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen lapsen syntymää, jos on syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun palveluita heti syntymänsä jälkeen.

Lastensuojeluilmoituksen voi virka-aikana tehdä puhelimitse suoraan sosiaalityöntekijälle.


Virtain sosiaalitoimisto

Minna Hakala 044 715 1243
Suvi Niemi 044 715 1306

puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

Ruoveden sosiaalitoimisto

Virpi Annala-Suojanen 044 787 1321

 

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä lastensuojeluasioissa otetaan yhteys hätänumeroon 112.

 

Lastensuojeluilmoituksen voi toimittaa kirjallisesti osoitteeseen:

Virtain kaupunki / Sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
34800 Virrat

Ruoveden kunta / Sosiaalitoimisto
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi

 

Yhteydenotto sosiaalitoimeen ja lastensuojeluilmoitus

 

Lastensuojelutarpeen selvitys

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään lain edellyttämän seitsemän arkipäivän kuluessa. Samalla arvioidaan kiireellisten lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Lapsen tilanteen arvioimiseksi tehdään palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä voidaan tehdä lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. Selvitystyön vastuutyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä. Työparina voi toimia toinen sosiaalityöntekijä tai joku muu sosiaali- tai terveysalan ammattilainen. Tapaamisissa keskustallaan perheen arjesta, haasteista ja voimavaroista sekä pohditaan yhteisesti keinoja perheen auttamiseksi. Arvioinnin jälkeen voidaan aloittaa lapsen asiakkuus lastensuojelussa tai ohjata perhe muiden palveluiden piiriin.