LASTENSUOJELU

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelu tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia sekä vanhempia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulain mukaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lapselle asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia.

 

 Lisätietoa: www.lastensuojelu.info