LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19 §:n mukaista tilapäistä palvelua. Sen tavoitteena on tukea lapsiperhettä arjessa selviytymisessä tarjoamalla käytännön apua perheen arkeen arkipäivisin. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, lasten hoitoon ja huolenpitoon, perheen toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin, muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti perheille, joissa täyttyy jokin seuraavista kriteereistä:

  • painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä
  • monilapsinen perhe
  • raskaus
  • vanhemman yllättävä sairastuminen tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
  • vanhempien voimavarojen tukeminen

Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu:

  • korvaamaan päivähoitoa
  • vanhemman työstä/opiskelusta johtuvaan tarpeeseen
  • äkilliseen sairaan lapsen hoitoon, johon on mahdollista käyttää vanhemman oikeutta hoitaa sairasta lasta kotona

Näiden pääasiallisten kriteerien lisäksi sosiaalityöntekijä voi käyttää harkintaansa palvelun myöntämiseksi muusta perustellusta syystä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään olemassa olevien resurssien mukaisesti, siten että asiakkaan oikeus välttämättömään lapsiperheiden kotipalveluun tulee turvata.


Asiakasmaksu

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullinen palvelu. Tällä hetkellä maksu peritään käynnin keston mukaan:

alle 2 h/käyntikerta        9,30 €/käyntikerta

2-4 h/käyntikerta            18,60 €/käyntikerta

yli 4 h/käyntikerta          37,30 €/käyntikerta

Perheen on mahdollista saada palvelu maksuttomana alentuneen maksukyvyn perustella.

 

Palvelun hakeminen ja lisätiedot

Lisätietoa palvelusta saat ottamalla yhteyttä lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

 

VIRRAT

Sosiaalityöntekijä
Minna Hakala
044 7151243

Puhelinaika ma-pe klo 13-13.30

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
Saara Ylitalo
044 715 1273

 

RUOVESI

Sosiaalityöntekijä
Virpi Annala-Suojanen
044 787 1321

Puhelinaika ma, ke ja pe klo 12-13

Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
Saara Ylitalo
044 715 1273