testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Sosiaalipalvelut > Etsivä nuorisotyö
 
 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 16 - 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, kun oma elämän hallinta on kadoksissa.

Etsivä nuorisotyö aloitti Virroilla v. 2011, kun kaupunki sai siihen Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen.

Etsivä nuorisotyöstä on alusta asti vastannut Riitta Kammonen.

VIRTAIN KAUPUNGIN ETSIVÄN NUORISOTYÖN ESITE


 ETSIV_NUORISOTY_1.jpg               ETSIV_NUORISOTY_2.jpg

Riitta Kammonen
Etsivä Nuorisotyö, yksilöohjaaja
puh. 044 715 1032

riitta.kammonen@virrat.fi