TYP

Monialainen työllisyyttä edistävä yhteispalvelu (TYP) on kuntien ja kuntayhtymien, TE-toimiston ja Kelan Keskisen vakuutuspiirin monialainen yhteistyöverkosto. TYP-verkoston tavoitteena on asiakkaiden työllistymisen tukeminen tarjoamalla palvelutarpeiden mukaisia kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja ja Kelan kuntoutuspalveluja.

TYP:ssa asiakkaita palvelevat TE-toimiston, sosiaalitoimistojen ja Kelan työntekijät yhdessä. Mukana verkostossa ovat myös työnhakijoiden terveydenhoitajat. Asiakkuus alkaa henkilökohtaisella kutsulla. Kartoitusjakson aikana selvitetään moniammatillisesti asiakkaan työllistymisen mahdollisuuksia, poistetaan mahdollisia esteitä ja parannetaan työmarkkinavalmiuksia. TYP:ssa laaditaan kartoitusjakson jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen suunnitelma, jossa sovitaan tarjottavista palveluista ja tuesta.

Pääasiassa TYP:iin ohjataan TE-toimiston ja sosiaalitoimiston asiakkaita, jotka tarvitsevat yksilöllistä moniammatillista palvelua. Jos itse koet tarvitsevasi monialaista palvelua tilanteesi selvittämiseksi, ota yhteyttä alla oleviin puhelinnumeroihin.

YHTEYSTIEDOT

kaupunginhallituksen työllisyydenhoito
työnohjaaja
Aino Virta
044 715 1245

sosiaaliohjaaja
Taija Jokinen
044 715 1247
soittoaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 8
34801 Virrat