testi6.jpg
 
 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Päihdetyön tavoitteena on tukea päihteettömyyttä, vähentää päihteidenkäytön riskitekijöitä sekä vahvistaa henkilön voimavaroja ja hyvinvointia. Sosiaalihuollon päihdetyön muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, sosiaalihuollon erityispalvelut sekä muut päihteettömyyttä tukevat tai ongelmakäytön vuoksi tarvittavat palvelut.

Voit olla yhteydessä päihdesairaanhoitajaan, mikäli oma tai läheisesi päihteidenkäyttö huolestuttaa ja haluat apua vähentämiseen tai lopettamiseen. Päihdesairaanhoitaja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilanteeseensa sopivan hoidon. Mikäli laitosmuotoiseen päihdekuntoutukseen on tarvetta, sitä arvioidaan yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa (yhteystiedot alla). Päihdesairaanhoitajalle voi soittaa alla olevaan puhelinnumeroon mainittuna soittoaikana.

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä poistaa ja vähentää sitä vaarantavia tekijöitä. Sosiaalihuollon mielenterveystyön muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, henkilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki ja sen yhteensovittaminen terveydenhuollon- ja muiden palveluiden kanssa.

Sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveystyötä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Katkaisuhoidon tarpeessa tai akuuteissa psyykkisissä kriisitilanteissa hakeudutaan suoraan terveyskeskukseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Virtain ja Ruoveden yhteistoiminta-alueella toteuttaa Keiturin Sote Oy.

 

YHTEYSTIEDOT

sosiaalityöntekijä
Salli Rintamäki
044 715 1246
soittoaika ma-pe klo 13.00 – 13.30

Virtain sosiaalitoimisto
Virtaintie 26
PL 8
34801 Virrat

päihdesairaanhoitaja
Janica Enoranta
044 715 1022
soittoaika ma-pe klo 11.00 – 11.30

Ruoveden terveyskeskus
Ruovedentie 56
34600 Ruovesi