testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Opetus ja koulutus > Merikanto-opisto > Opiskelu > Varhaisiän musiikkikasvatus
 
 

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja uusia oppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä syksyisin suoraan ryhmiin. Ryhmien ikäkaudet vaihtelevat jonkin verran paikkakunnittain (ks. Aikataulut ja ryhmät).

Varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään Virroilla, Ruovedellä, Mänttä-Vilppulassa ja Ähtärissä.

Aikataulut ja ryhmät lukuvuonna 2017 - 2018

Huom, muutokset mahdollisia. 

Kaikkia ryhmiä ohjaa musiikin varhaiskasvattaja Johanna Rinta-aho, etunimi.sukunimi(at)meriko.fi, p. 044 715 1062. Uusien muskarilaisten ilmoittautumiset suoraan opettajalle 9.8.2017 alkaen. 

MÄNTTÄ-VILPPULA

Musiikkiopiston sali (Virkamiehenkatu 4)

Maanantaisin 14.8.2017 alkaen

vauvat      14.00-14.30
1-2 v.       14.30-15.15
3-4 v.        15.45-16.30
5 v.        16.30-17.30 
6-7 v.           17.30-18.30


RUOVESI

Ruoveden seurakuntatalo (Honkalantie 8)

Tiistaisin 15.8. alkaen

Vauvat 14.15 - 14.45
Sisarusryhmä  14.45 - 15.30
3-5 v.    16.00 - 16.45
6-7 v.  16.45 - 17.45
1-2 v. 17.45 - 18.30

 

VIRRAT

Merikanto-opisto (Virtaintie 24 A)

Keskiviikkoisin 16.8. alkaen

Vauvat 9.30 - 10.00
Sisarusryhmä 10.00 - 10.45
1-2 v.          10.45 - 11.30

3-4 v.  

12.30 - 13.15
5 v.  13.15 - 14.00
6 v.   14.00 - 15.00 

 

ÄHTÄRI

Pirkanlinna (Lukiontie 3)

Torstaisin 17.8. alkaen

Vauvat  15.00 - 15.30
1-2 v.   15.30 - 16.15
Sisarusryhmä 16.15 - 17.00
3-4 v.  17.15 - 18.00 
5-7 v.  18.00 - 19.00

 

Ilmoittautuminen

Jatkoilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella opettajalle kevätlukukauden loppuun mennessä. Uudet oppilaat ilmoittautuvat opettajalle puhelimitse tai sähköpostilla. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana Merikanto-opiston toimistosta.

 

Opetuksen sisältö

Katso myös Opetussuunnitelma

Tavoitteet

  • herättää ja ylläpitää lapsen rakkautta musiikkiin, kehittää hänen musiikillisia perusvalmiuksiaan leikin ja mielikuvituksen myötävaikutuksella sekä luoda pohja hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle.
  • ohjata lasta ilmaisemaan itseään musiikin keinoin ja antaa mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja musiikkiliikuntaan.
  • lapsen sosiaalisen kasvun ja kanssakäymisen edistäminen sekä kokonaispersoonallisuuden kehittäminen.

Keskeiset sisällöt

  • Tuetaan lapsen musiikillista, esteettistä, kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä.
  • Erilaisten elämysten avulla ja leikin keinoin harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia sekä musiikin tuotto- ja kuunteluvalmiuksia.
  • Opetuksen keskeisen sisällön muodostavat musiikin elementit - rytmi, melodia, harmonia, muoto, dynamiikka ja sointiväri.
  • Työtapoja ovat laulaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen, musiikin kuunteleminen ja taideintegraatio.

Oppilaat

Varhaisiän musiikkikasvatuksen piiriin otetaan oppilaita vauvaikäisistä 6-vuotiaisiin. Lapset otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle kolmivuotiaat osallistuvat tunneille vanhempien tai jonkun muun tutun aikuisen kanssa. Ryhmät muodostetaan ikäryhmittäin, poikkeuksena pienemmät paikkakunnat. Ryhmän koko on 5-12 oppilasta. Varhaisiän musiikkikasvatuksen opintojen laajuus riippuu pääsääntöisesti aloitusiästä. Musiikkileikkikoulun oppituntien pituudet ovat ryhmästä riippuen 30-60 minuuttia. Koululaisten kanteleryhmä kokoontuu viikoittain.

Kanteleryhm_nettikoko.jpg