pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Kulttuuri ja vapaa-aika > Liikunta- ja nuorisopoliittinen ohjelma
 
 

Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010-2015

Liikunta- ja nuorisopoliittisen ohjelman tarkoituksena on nostaa esille Virtain liikunta- ja nuorisotoimen keskeisimmät lakisääteiset tehtävät. Lisäksi on tuotu esiin liikunnan ja nuorisotyön merkitystä ja kustannushyötyjä.

Liikuntatoimen tärkein kehittämis- ja painopistealue on terveysliikunnan kehittäminen ja kuntalaisten aktivointi omaehtoiseen liikunnan lisäämiseen. Nuorisotoimen tärkein kehittämis- ja painopistealue on ns. avoimen toiminnan eli nuorisotilatoiminnan kehittäminen.

Liikunta- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2010-2015 (pdf)