pienennetty_12.10.Jrvimaisema_Toisvesi_Mia_Saloranta.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Kirjasto > Kirjastot ja koulut
 
 

Kirjastot ja koulut


KIRJASTON JA KOULUN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

Kirjastolla ja Virtain peruskoululla on yhteistyösuunnitelma kirjastonkäytön opetuksesta, joka luo pohjan ohjatuille luokkakäynneille. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa ja päivittää kirjaston tai koulun toimesta resurssit huomioon ottaen.

Koulun_ja_kirjaston_yhteistysuunnitelma2016-2017.docx

 

PIRKANMAAN LUKUDIPLOMI

Lukudiplomi kannustaa lukemaan ja auttaa löytämään kirjoja, joihin ei ehkä muutoin tulisi tartuttua. Opettajat ja vanhemmat voivat hyödyntää diplomia myös yhteisiin lukuhetkiin lasten kanssa.

https://piki.verkkokirjasto.fi/web/arena/pirkanmaan_lukudiplomi


KIRJASARJAT KOULULUOKKIEN KÄYTTÖÖN

Kirjastolla on 1-6 luokkien käyttöön varattu muutamia kirjasarjoja, joita voidaan lainata tavanomaista pidemmälle laina-ajalle. Kyläkouluille kirjat toimitetaan kirjastoauton mukana. Oheisesta liitteestä löytyvät kirjasarjojen kuvaukset ja kappalemäärät.

HUOM! Tarvittaessa lisäkappaleita voidaan tilata muista PIKI-kirjastoista!

Lainattavat_kirjasarjat.pdf


Historian havinaa.. Hyödynnä Maailmanhistoria -kirjasarjaa luokkien opetuskäyttöön!

MAAILMANHISTORIA.docx

Vihreä elämä - Luonnonsuojelun abc

VIHRE_ELM.docx