Virtain vaakunaselite

Virrat 15.2.1954. Piirtänyt Olof Eriksson. Vaakunaselitys: "Sinisessä kentässä aaltokoroiset virrat_vaakuna.jpgkolmoisjänteet, saatteena kummallakin puolella palkeittainen karhukeihäänkärki; kaikki hopeaa."

Virtain vaakunan "airutkuvio", kolmoisjänteet, kuvaavat keskipitäjän nyttemmin jo kanavoituja virtoja, joista pitäjä on saanut nimensä. Karhukeihäät muistuttavat karhunkaataja Martti Kitusesta, joka on ehkä tunnetuin pitäjässä elänyt historiallinen henkilö. Keihäänkärkien suunta - kaakosta luoteeseen - voisi kuvata eränautinnan muinaista kulkusuuntaa keskipitäjän tienoilla, vesistön molemmin puolin.

Kuntalain mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Vaakuna on virallinen tunnus, jota tulee käyttää arvonsa mukaisesti. Kaupungin ulkopuolisten tahojen tulee hakea käyttölupa vaakunalle, jos haluavat sitä käyttää.

Virtain kaupungin vaakunan käyttöluvat myöntää hallintojohtaja.