Kaavat

Yleis- ja asemakaavoitus / vireillä olevat:

Purulankulman asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

Purulankulman asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä 13.10-13.11.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi/Kaavat ja kiinteistöt/Kaavat.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Purulankulman asemakaavan muutosalue sijaitsee Torisevanjärventien (kantatie 66), Asematien ja Pääskyntien risteyksessä.

12.10.2017
Kaupunginhallitus


Ilmoitus kaavaluonnoksen nähtävänäolosta.pdf
Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 1. Asemakaavan seurantalomake.pdf
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3. Kaavakartta ja määräykset.pdf
Liite 4. Muistio viranomaisneuvottelu 25.7.2017.pdf

***

Maijalan ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä

Maijalan ranta-asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 6.10-6.11.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26 sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi/Kaavat ja kiinteistöt/Kaavat.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus muistutuksen esittämiseen asiassa (MRL 65, MRA 27§). Muistutus tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi. Maijalan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Vaskiveden ja Keihäsjärven ranta-alueilla.

Lisätietoja antaa Virtain kaupungin kaavoitusarkkitehti 044 715 1250, sähköposti; arto.nummijarvi@virrat.fi.

5.10.2017 Kaupunginhallitus

Ilmoitus.pdf
Maijalan ranta-asemakaava osa 1.pdf
Maijalan ranta-asemakaava osa 2.pdf
Ranta-asemakaavamerkinnät.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 1. Ranta-asemakaavatilasto.pdf
Liite 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3. Vireilletuloilmoitus.pdf
Liite 4. Viranomaisneuvottelun muistio.pdf
Liite 5. Ote maakuntakaavasta.pdf
Liite 6. Emätilaselvitys ja rantaviivapituudet.pdf
Liite 7. Luonnosvaiheen nähtävilläolokuulutus.pdf
Liite 8. Nojonen-tilan talouskeskuksen rakennusten inventointi.pdf
Liite 9. Muinaisjäännösinventointi.pdf
Liite 10. Luontoselvitys.pdf
Liite 11. Vaskiveden kulttuurimaisema.pdf
Liite 12. Kartta siirretyn tontin sijainti.pdf

***

Puukkoniemen asemakaavaehdotus nähtävänä

Puukkoniemen asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 29.9-31.10.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26 sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi/Kaavat ja kiinteistöt/Kaavat.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja –asetuksen 27 §:n mukaisesti. Muistutus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa ennen kaavan nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Puukkoniemen asemakaava-alue sijaitsee Toisveden ranta-alueella noin 2 kilometriä Virtain keskustaajamasta pohjoiseen.

28.9.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus nähtävänäolosta.pdf
Kaavaehdotus.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 1. asemakaavan seurantalomake.pdf
Liite 2. osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3. maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys.pdf
Liite 4. luontoselvitys.pdf
Liite 5. vastineraportti.pdf

***

Someron ranta-asemakaavahankkeen vireille tulo ja kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettaminen

Someron ranta-asemakaavahanke on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Kaava laaditaan kiinteistön Metsä-Mäkelä 936-402-7-152 Jähdyslahteen ja Kaltinlahteen rajoittuville ranta-alueille.

Someron ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on julkisesti nähtävänä 22.9-23.10.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta (MRL 63 §). Mielipide tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Lisätietoja antavat:
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy, 040 833 9275, sähköposti; havanka@kolumbus.fi
Virtain kaupungin kaavoitusarkkitehti, 03-485 1250, 044 715 1250  sähköposti; arto.nummijarvi@virrat.fi.

21.9.2017 Kaupunginhallitus

Kaavakartta 25.4.2017 Someron ranta-asemakaavaluonnos.pdf
Luontoselvitys Someron ranta-asemakaava.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.4.2017 Someron ranta-asemakaava.pdf
Selostus 12.9.2017 Someron ranta-asemakaava.pdf


***

Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos käynnistetty
Virtain kaupunki on käynnistänyt asemakaavan muutoksen koulukeskuksen alueelle, joka käsittää osan asemakaavan korttelista 16003. Alue sijaitsee Rantatien-Mäkitien kulmauksessa käsittäen alakoulun, liikuntahallin ja niiden viereisten asumistoimintojen korttelialueet sekä Sipiläntien varrella olevan yhden asuinpientalokorttelin.

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä kaavaprosessin ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: Kaupunkipalvelut/Kaavat ja kiinteistöt/Kaavat. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee esittää 30.9.2017 mennessä osoitteella; Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai s-postitse; kirjaamo@virrat.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään mm. kaavoituksen lähtökohdat, suunniteltu aikataulu, sekä osallistumis- ja arviointimenettely. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti, puhelin 044 715 1250, sähköposti; arto.nummijarvi(at)virrat.fi.

14.9.2017
Kaupunginhallitus

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

***

Oikan ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä

Oikan ranta-asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 8.9 - 9.10.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26 sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus muistutuksen esittämiseen asiassa (MRL 65, MRA  27 §). Muistutus tulee esittää kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Oikan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Vaskiveden Oikanselän saarissa Oikansaari, Iso-Vittanen, Vähä-Vittanen ja Löytynsaari olevien  kiinteistöjen Oikka RN:o 40:1, Oikka I RN:o 2:52, Takalahti RN:o 1:139 ja Vittanen RN:o 4:16 alueilla.

Virtain kaupungin kaavoitusarkkitehti, 03-485 1250, 044 715 1250 sähköposti; arto.nummijarvi@virrat.fi.

7.9.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus.pdf

Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Luontoselvitys.pdf
Inventointi.pdf

***

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikaa on pidennetty

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävänä 7.7-16.8.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. –28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

13.7.2017
Kaupunginhallitus

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos nähtävänä

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnos on julkisesti nähtävänä 7.7-20.7.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Kaupungintalon ollessa suljettuna 17.7. –28.7.2017 asiakirjat on nähtävillä Virtain kaupungin kirjastossa (Mäkitie 2) kirjaston aukioloaikana.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Nallelan peltoalueen asemakaava-alue sijaitsee Virtain keskustaajamassa pääosin kantatie 66:n Siekkisentien ja Ahjolantien rajaamalla alueella.

6.7.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus kaavaluonnoksen Nallela nähtävänäolosta.pdf
Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf
Liite 1, Asemakaavan seurantalomake.pdf
Liite 2, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite 3, Kaavakartta ja määräykset.pdf
Liite 4, Muistio viranomaisneuvottelu.pdf
Liite 5, Luontoselvitys.pdf
Liite 6, Maaperätutkimus.pdf

***

Maijalan ranta-asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

Maijalan ranta-asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä 7.4 - 8.5.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoituspisteessä (2-kerros), käyntiosoite; Virtaintie 26, sekä Virtain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa: www.virrat.fi.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti. Mielipide tulee esittää kirjallisesti ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Maijalan ranta-asemakaava sijaitsee Vaskiveden ja Keihäsjärven ranta-alueilla.

Lisätietoja antavat:
Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy, 040833 9275, sähköposti; havanka(at)kolumbus.fi

Virtain kaupungin kaavoitusarkkitehti, 03-485 1250, 044 715 1250 sähköposti; arto.nummijarvi(at)virrat.fi.

6.4.2017
Kaupunginhallitus


Ilmoitus kaavaluonnoksen nähtävänäolosta.pdf
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Kaavakartta / osa1.pdf
Kaavakartta / osa2.pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset.pdf

***

Eteläportin asemakaavaehdotus nähtävänä

Eteläportin asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 24.2-27.3.2017 välisen ajan Virtain kaupungintalolla ympäristötoimiston ilmoitustaululla (2. kerros) käyntiosoite Virtaintie 26, sekä kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.virrat.fi.

Kaavoitettava alue sijaitsee Virtain keskustaajamassa muodostuen kahdesta osa-alueesta, kantatie 66:n itäpuolisesta Ahjolan teollisuusalueen osasta ja länsipuolisesta Kotikujan-Sivulantien omakotialueesta. Kaavaehdotus käsittää asemakaavan muutoksen ja pienehkön laajennuksen.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja –asetuksen 27 §:n mukaisesti. Muistutus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa kaupungille ennen kaavan nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella; Virtain kaupunki, kaupunginhallitus, PL 85, 34801 Virrat, tai sähköpostitse; kirjaamo@virrat.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti, puhelin 044 715 1250, arto.nummijarvi(at)virrat.fi.

23.2.2017
Kaupunginhallitus

Ilmoitus nähtävilläolosta.pdf
Kaavaehdotus.pdf
Kaavaselostus.pdf
Tasohavainnekuva.pdf
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Vastineraportti.pdf
Viherverkkoselvitys.pdf

***

Kotiniemen asemakaava 

Kotiniemen alueen asemakaava osallistumis- ja arviointisuunnitelma.21.6.2016.pdf

***

Virtain keskustaajaman osayleiskaava

Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.11.2015. Kaupunginhallituksen päätöksellä 23.1.2017 osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta vanhaa sairaalarakennusta ja asemakaavan korttelia 14005, joihin kohdistuvat valitukset ovat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 7.10.2016 mukaisesti osayleiskaava ei ole voimassa myöskään Helppolan kiinteistön osalta.

Mainittujen kohteiden sijainnit on osoitettu osayleiskaavakartalla ja tarkemmin liitteenä olevilla asemakaavakartoilla A, B ja C.

Osayleiskaavakartta.pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset.pdf
Ote asemakaavasta / A.pdf
Ote asemakaavasta / B.pdf
Ote asemakaavasta / C.pdf

***

Moksun-Simsiön ranta-asemakaavan muutos
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf 

 ***

Voimassa olevat kaavat

Kaavayhdistelmä. Asemakaavojen PDF-dokumentit tulevat näkyville vastaavaa kaava-aluetta klikkaamalla. Lisätietoja löytyy kaavayhdistelmän Info-kuvaketta klikkaamalla.

Voimassa olevat osayleiskaavat, asemakaavat ja ranta-asemakaavat löytyvät PDF-muodossa täältä.


Virtain keskustaajaman osayleiskaavan voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 10.8.2017 hylännyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.10.2016 tehdyt valitukset koskien Virtain keskustaajaman osayleiskaavan hyväksymispäätöstä.  Näin ollen Virtain kaupunginvaltuuston 9.11.2015 hyväksymä Virtain keskustaajaman osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jää kuitenkin kiinteistö Helpola 936-409-8-7, jonka osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valtuuston päätöksen kumoamisesta jää voimaan.

Voimassa oleva kaava on julkaistu Virtain kaupungin www-sivuilla osoitteessa: Kaavat ja kiinteistöt/Kaavat.

21.9.2017 Kaupunginhallitus

Osayleiskaavakartta, voimassa 21.9.2017.pdf
Helpola 936-409-8-7 sijainti.pdf


***

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus 2017.pdf

***