testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Hankinnat ja kilpailutus > Suljetut tarjouspyynnöt
 
 

Suljetut tarjouspyynnöt

 

Tarjouspyyntö: Ruokaperuna; raaka kuorimaton, kuorittu ja paloiteltu

Tarjouspyyntö peruna.pdf

Liite 1. Toimituskohteet ja päivät (korjattu, kohteen ajopäivät muutettu 20.9.2017).docx

Liite 2.Tarjouslomake.xlsx

Liite 3. Selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta.doc

Liite 4. Hinnoitteluliite.xls


Tarjouspyyntö: Virtain kaupungin keskuskeittiön rakentaminen SR-urakkana

Ilmanvaihdon suunnittelu ohjeistus 20.6.2017.pdf
Kuivaketju10 20.6.2017.pdf
Puhtaudenhallintasuunnitelman laatiminen 20.06.2017.pdf
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja vastaukset 20.6.2017.pdf


Tarjouspyynnön esittely ja vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja ilmoitus muutoksista 9.6.2017.pdf
Tarjouspyyntö / Päivitetty 9.6.2017.pdf
01B Urakkarajaliite.pdf
01 SR-urakkaohjelma.pdf
02 A Pohjakartta2 Ilmakuva.pdf
02 B Pohjakartta3 Johtokartta, tarkistamaton.pdf
02 C Pohjakartta4 Johtokartan selite.pdf
02 D Pohjakartta4, Mittakaavajana.pdf
03 B Keskuskeittiö Virrat seinäprojektiot_23.5.2017_7.6.2017.pdf
03 Keskuskeittiö Virrat suunnitelma_16.5.2017.pdf
04 Keskuskeittiö tekninen laiteluettelo 15.5.2017.pdf
05 A Rakennustapaselostus 26.5.2017.pdf
05 B Rakennustapaselostus Rakennusosat 6.6.2017.pdf
06 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 12.1.2017.pdf
07 Keskuskeittiön sijainnin havainnekuva Virrat.pdf
08 Pohjatutkimus.pdf
08 B Pohjarakennusohje Virrat Keskuskeittiö 6.6.2017.pdf
09 Tarjouslomake Virrat Keskuskeittiö 9.6.2017.pdf
10 Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 6.6.2017.pdf

****************

Tarjouspyyntö: Virtain kaupungin kuljetukset
Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1. Hankinnan kohteet ja vaatimukset.pdf
Liite 2. Tarjouslomake.pdf
Liite 3. ESPD-lomake.doc
Liite 3. ESPD-lomake.pdf

****************

Tarjouspyyntö: Virtain kaupungin verkkosivuston uudistaminen

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET (pdf) - päivitetty 30.5. klo 13:12

Virtain kaupunki pyytää tarjouksia Virtain kaupungin verkkosivuston uudelleen toteuttamisesta alla olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

Verkkosivujen tarjouspyyntö 12.5.2017

****************

Tarjouspyyntö: TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT
Työterveyshuolto tarjouspyyntö.pdf
Liite 1, sisällön määrittely.pdf
Liite 2, keskeiset sopimusehdot.pdf
Liite 3, tarjouslomake.pdf

Liite 3, tarjouslomake.doc (Word)

Työterveyshuollon tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset.pdf

****************

Tarjouspyyntö: Virtain kaupunginkirjaston kalusteet

Pyydetään tarjouksia Virtain kaupunginkirjaston asiakaspalvelupisteen kalusteista 24.5.2017 klo 16 mennessä. Tarjoukset osoitteeseen: Virtain kaupunginkirjasto, Mäkitie 2, 34800 VIRRAT. Kuoreen merkintä "Palvelupisteen kalusteet". Lisätietoja antaa kirjastotoimenjohtaja Raija Löytölä, p. 03-4851292, raija.loytola@virrat.fi.
Tarjouspyyntö kirjaston palvelupisteen kalusteista.pdf
Liite 1 Kirjaston pohjapiirros.pdf
Liite 2 Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset.pdf

****************

Virtain Energian tarjouspyyntö kiinteistä polttoaineista

Tarjouspyyntö.pdf

****************

Tarjouspyyntö AUTOKLAAVI

AUTOKLAAVI_Tarjouspyynt.pdf

LIITE 1, Tarjouslomake.pdf

LIITE 2, Tarjoajan_kelpoisuus.pdf

LIITE 3, Valintapisteytystaulukko.pdf

****************

Teollisuushallin rakentaminen KVR-urakkana

 Kysymykset ja vastaukset.pdf (julkaistu 15.2.2017 klo 14:52)

 Tarjouspyyntö.pdf

 Liite 1, Urakkaohjelma A_puolilämmin vaihtoehto.pdf

 Liite 2, Rakennustapaselostus A.pdf

 Liite 3, Urakkaohjelma B_pressuvaihtoehto.pdf

 Liite 4, Rakennustapaselostus B.pdf

 Liite 5, Keskeiset sopimusehdot.pdf

 Liite 6, Sijaintikartta.pdf

 Liite 6, Tontin käyttöluonnos.pdf

 Liite 7, Asemapiirros.pdf

 Liite 8, Maaperätutkimus.pdf

 Liite 9, Tarjouslomake.pdf

****************

Virtain kaupunki : Virtain yläkoulun teknisen työn kaluston hankinta
Hankintailmoitus nähtävissä kokonaisuudessaa HILMASSA:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-026290
Kysymyskoonti
/ yläkoulun ja lukion fysiikka-kemian varusteiden ja kalusteiden hankinta: Kysymyskoonti.pdf

Kysymykset ja vastaukset (lisätty 26.10.2016 klo 11)

Kone- ja kuljetus tarjouspyynnöt
Kone- ja kuljetus tarjouspyyntö.pdf
Kone- ja kuljetus liite1 tarjouskaavakkeet.pdf

Kone- ja kuljetus liite 2 indeksin vaikutus.pdf

Kone- ja kuljetus liite 3 lakisääteiset velvoitteet.pdf

Suunnittelu- ja konsulttitehtävät
Suunnittelu- ja konsulttitehtävät tarjouspyyntö.pdf
Suunnittelu- ja konsulttitehtävät liite1 lakisääteiset velvoitteet.pdf

****************

Tarjouspyyntö Virtain kaupungin ja Ruoveden kunnan tietoverkon palveluista

Tarjouspyyntö (pdf) - päivitetty 23.11.2016
Liite 1, Ehdottomat vaatimukset (docx)
Liite 2, Palvelutasoluokat (pdf)
Liite 3, Verkkodokumentaatio Virrat (pdf)
Liite 4, Hintaliite (xlsx) - Päivitetty 23.11.2016
Liite 5, Toimipisteluettelo (xlsx) - Päivitetty 23.11.2016
Tietoverkon_liskysymykset_ja_vastaukset_091116.pdf

****************

Asemakaavan laatiminen Nallelan peltoalueelle

Tarjouspyyntö (pdf)
Liite1, sijaintikartta (pdf)

Liite 2, asemakaavoitettavan alueen likimääräinen rajaus (pdf)
Liite 3 A. Ote Virtain keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)
Liite 3 B. OYK. kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)

Liite 4. Ote asemakaavayhdistelmästä (pdf)

****************

Virtain kaupungin koulutoimi kilpailuttaa koulukuljetukset v. 2016-2018 seuraavasti (huomioi, että Killinkosken ja Kotalan koulujen tarjouspyyntöön on tehty oheinen muutos).

KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 2016-2018 ja optiot Killinkosken ja Kotalan osalta.pdf 
Kuljetustarjouspyyntö 2016-2018 ja optiot Liedenpohjan Vaskiveden ja lukion osalta.pdf

Killinkosken ja Kotalan oppilaskuljetuksia koskeva tarjouspyyntö v. 2016-2018/Kysymys ja vastaus:

Kysymys:
Koskeeko seuraava kohta myös km-sopimuksia:
"Kilometrien osalta sovelletaan +- 20 %:n toleranssia siten, että 20 %:n alittavia ylityksiä ei korvata palveluntuottajalle eikä alle 20 %.n alittavia alituksia hyvitetä Tilaajalle. Mikäli kilometrit ylittyvät tai alittuvat yli 20 %:lla, hyvityshintana sovelletaan 0,20 euroa/kilometri."

Vastaus:
Tämä ehto on jätetty tarjouspyynnöstä pois. Ei siis koske km-sopimuksia.

MUUTOKSET LIEDENPOHJAN JA VASKIVEDEN KOULUJEN SEKÄ VIRTAIN LUKION OPPILASKULJETUKSIA KOSKEVAAN TARJOUSPYYNTÖÖN
Liedenpohjan koulu:
kalustovaatimus min. 8+1 –paikkainen
Vaskiveden koulu:
kalustovaatimus min. 8+1 –paikkainen
Virtain lukio:
kuljetettavien määrä vaihtelee päivittäin (riippuen lukujärjestyksestä); opiskelijat tilaavat kuljetukset etukäteen
 

Killinkoski: 0-4
Liedenpohja: 0-7
Kotala-Hauhuu-Jäähdyspohja: 0- 12
Kurjenkylä: 0-3
Äijänneva: 0-1

 *********

Suoradigitaalinen ortopantomo- ja kefalostaattilaite

Tarjouspyyntö (pdf)
Liite 1, tarjottava kokoonpano (docx)
Liite 2, valintapisteytystaulukko (docx)
 

*********
Vuokravaate- ja pesulapalveluhankinta
 

Tarjouspyyntö vuokravaate 4.7.16.pdf
Palvelun kuvausvuokravaate_ LIITE 1.pdf

Tarjoajan kelpoisuusvuokravaate LIITE 2.pdf

Tarjouslomakevuokravaate LIITE 3 002.pdf

Vertailuvuokravaate LIITE 4.pdf

ESPD Virtain kaupunki.pdf

 Liitteet 2 ja 3 docx.muodossa
Tarjoajan kelpoisuusvuokravaate LIITE 2.docx
Tarjouslomake vuokravaate LIITE 3.docx

Kysymykset ja vastaukset.pdf

*********

Tarjouspyyntö siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokraus / Virtain kaupungin yläkoulu

Korjattu tarjouspyyntö Siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokraus.pdf
Tilatarve korjattu luettelo 250516.pdf
Tarjouslomake korjattu 250516.pdf
Kysymykset vastaukset.pdf
7. lakisääteiset selvitys.pdf
6. ilmoitus ostajan asemasta.pdf
5.Johtokartta 3.pdf
5.Johtokartta 2.pdf
5.Johtokartta 1.pdf
4.ilmakuva.pdf
3.tilavarausaluepiirros.pdf


*********

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna kahtena kappaleena sekä lisäksi samassa suljetussa kirjekuoressa sähköisesti muistitikulla viimeistään 9.10.2015 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1: Palvelukuvaus (pdf)

Liite 2: Tarjoajan kelpoisuus (docx)

Liite 3: Tarjouslomake (docx)

Kysymykset ja vastaukset (pdf)

****************

Tarjouspyyntö: Virtain kaupungin kuljetukset

Virtain kaupunki pyytää tarjoustanne Virtain kaupungin kuljetuksista alta avattavan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.  Sitovat suomenkieliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 5.8.2015 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntö kuljetukset (pdf)

Liite 1. Hankinnan kohteet ja vaatimukset (pdf)

Liite 2. Hintaliite kuljetukset (docx)

Liite 3. Tarjoajan kelpoisuus (docx)

Kysymykset

1. Reitin alkaminen 

_______

Tarjouspyyntö: Virtain kaupungin kuljetukset

Virtain kaupunki pyytää tarjoustanne Virtain kaupungin kuljetuksista alta avattavan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.  Sitovat suomenkieliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa allekirjoitettuna kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 22.6.2015 klo 15:00 mennessä.

Tarjouspyyntö (pdf)

Liite 1: Hankinnan kohteet ja vaatimukset (pdf)

Liite 2: Hintaliiite_kuljetukset (doc)

Liite 3: Tarjoajan kelpoisuus (doc)

Virtain kaupungin kuljetukset kysymykset ja vastaukset

*********

Tuoreen ruoka- ja kahvileivän tarjouspyyntö

Tarjous on toimitettava allekirjoitettuna suomenkielisenä suljetussa kirjekuoressa 12.06.2015 klo 14.00 mennessä.

Tarjouspyyntö (pdf)

1. Selvityspyyntö sopijapuolen lakisääteisten vevoitteiden noudattamisesta (doc)

2. Toimitusosoitteet (pdf)

3. Hinnoittelulomake (xls)

*********

Suun terveydenhuollon palvelut

Tarjoukset 30.1.2015 klo 15:00 mennessä

Tarjouspyyntö (pdf) 

Kysymykset ja vastaukset (pdf)

Liite 1. Hintalomake (docx)
Liite 2. Tarjoajan kelpoisuus (docx) 
Liite 3. Palvelukuvaus ja vaatimukset (pdf) 
Liite 4. Vastuunjakotaulukko (pdf) 

*********

Uimahallikuljetukset 2015

Tarjoukset 7.1.2015 klo 15 mennessä

Tarjouspyyntö (pdf)

*********

Vuokralääkäripalvelut

Tarjoukset 12.9.2014 klo 14 mennessä


*********

Toimistotarvikkeet ja värikasetit Virtain kaupungille

Tarjoukset 5.6.2014 klo 13 mennessä