testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Hallinto ja talous > Virtain kaupungin blogi
 
 

Tehtävänkuvat selkeiksi ja hallittuja hankintoja

Uusi talousjohtaja valittu

Virtain kaupunginvaltuuston kokoontui eilen vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Asialistalla oli erityisesti hallinnon organisointiin ja työnjakoon liittyviä päätösasioita. Valtuusto valitsi yksimielisesti talousjohtajan virkaan KTM Kaisa Jaatisen, joka on toiminut ko. tehtävässä viransijaisena viime kesästä lähtien. Lisäksi hän omaa erinomaista kokemusta kaupungin suurimman konserniyhtiön, Keiturin Sote Oy:n controllerin tehtävästä. Ennen tätä hän on toiminut pitkään tilintarkastajana. Jaatinen peittosi virkavaalissa kilpakumppaninsa koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella. Talousjohtajan tehtävä on kaupunginorganisaatiossa tärkeä ja vaativa. Talousjohtaja vastaa mm. kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä raportoinnista. Talousnäkökulma on keskeinen osa kaikkea valmistelua ja sen merkitys lisääntyy edelleen mm. uusien konserniyhtiöiden ja tulevan maakuntauudistuksen vuoksi. Onnittelut Kaisalle virkavalinnan johdosta!

Hallinnon tehtäväjakoon selkeyttä

Muutoinkin hallinnon tehtäviä ja toimenkuvia on alkuvuonna laitettu uusiksi. Yksi tärkeä periaate on se, että virkanimike kuvaa henkilön tehtäviä. Niinpä kaupungin henkilöstöjaos päätti muuttaa kehittämispäällikön viran henkilöstöpäällikön viraksi. Henkilöstöpäällikön virkaa hoitavalla Asko Ihamäellä riittää tehtävää, 800 henkilön konsernissa henkilöstöpäällikkö huolehtii mm.  yhteistoiminnallisten asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikan ja –hallinnon kehittämisestä sekä tukee kaupunkikonsernin yksiköitä henkilöstöasioiden hoitamisessa.

Toinen merkittävä keskushallinnon virkamuutos liittyy viestintään. Henkilöstöjaos muutti hankepäällikkö Heidi Tanhuan virkanimikkeen viestintä- ja kehittämispäälliköksi. Viestinnän tärkeydestä on kyllä tunnistettu, mutta nyt tehdyllä muutoksella tavoitellaan nopeampaa, yhtenäisempää ja monipuolisempaa viestinnän toteuttamista kaupungin asioista. Tämä tulee näkymään uusien viestintäkanavien aktiivisempana käyttönä perinteisten tapojen lisäksi. Oikean, ajankohtaisen ja selkeän informaation kertominen monista käynnissä olevista asioista edistää myös demokratiaa ja ennen kaikkea palvelee asukkaita. Viestintäasioiden lisäksi viestintä- ja kehittämispäällikkö Tanhuan tehtäviin kuuluu vastata mm. työllisyysasioista sekä kuntastrategian valmistelusta.

Lisäksi hallinnon tehtävänkuvia ja nimikkeitä tarkistettaessa käsiteltiin virkavapaalta töihin palanneen elinkeinopäällikkö Johanna Lamminmäen tehtäväkenttää. Kaupungin alueelle toimivissa yrityksissä on hyvä vire päällä. Elinkeinopäällikköä tarvitaan niihin lukuisiin kehittämis- ja neuvontatehtäviin sekä kaupungin teollisuustilojen ja -tonttien markkinointiin. Elinkeinotoimen tehtävien hoito on todettu olevan tulevaisuuden kunnan keskeinen tehtävä maakuntauudistuksen toteutuessa.

Hankinnat hallintaan

Valtuuston hyväksymällä hallintosäännön muutoksella toimeenpannaan myös uusi toimintamalli merkittäviin hankintoihin liittyen. Julkinen hankinta on osaamislaji ja sen yritysvaikutukset ovat merkittävät. Kuntien verorahoilla toteuttamat hankinnat ja niiden merkitys on kasvanut viime vuosina. Varsinaisen päähuomion hankintojen toteuttamisessa on ottanut lain tulkinta ja usein hyvänä suorituksena on pidetty hankintaa, jossa lopputulosta ei päädytä ratkaisemaan tuomioistuinkäsittelyssä. Nyt kirjatulla uudella toimintakäytännöllä, jossa osastopäällikön lisäksi valmisteluun osallistuu keskushallinnon johtavat viranhaltijat, halutaan varmistaa hyvät, lainmukaiset hankintakäytännöt.


Alkuvuoden terveisin,
Vesa Haapamäki
kaupunginjohtaja