testi6.jpg
Virrat > Kaupunkipalvelut > Hallinto ja talous > Työllistämistoiminta
 
 

Työllistämistoiminta

Karhun Askel

Yhteystiedot

Tekstiiliosasto

 • tekstiili- ja vaateteollisuuden alihankintatyötkarhuaskel_puuosasto.JPG

Puu- ja muoviosasto

 • puualan tuotesuunnittelu
 • puualan tilaustyöt yrityksille, yhteisöille ja yksityisille
 • muovialan kokoonpano- ja viimeistelytyöt sekä pakkaustyöt yrityksille

Etsivä nuorisotyö

 • nuorten yksilöohjaus

 

VIRTAIN KAUPUNGIN AVOINNA OLEVIA KESÄTYÖPAIKKOJA 2017

Täytettävä kestyöhakulomake.pdf

Tekninen toimi
Tekniselle toimelle tarvitaan yhteensä 30 kesätyöntekijää ajalle 1.6.–31.8.2017. Avoinna olevia työpaikkoja löytyy mm. seuraavista kohteista:

 • Puistotyöntekijöitä, työsuhde 3 viikkoa.
 • Tilapalvelu: 3 työntekijää, työsuhde 3 viikkoa.
 • Nurmikon leikkaajia (ajokone) työpaikkoja avoinna 2, edellytyksenä 18 vuoden ikä ja ajokortti.
 • Liikuntatoimi, urheilukenttä 1 työntekijä, työsuhde 2 kk.
 • Lämpölaitos ja vesihuolto 1-2 työntekijää.

Sivistystoimi

 • Lastenliikunnanohjaaja aikavälille 26.6.–6.7.2017.

Perusturva

 • Vanhainkoti, paikkoja avoinna 6-10, työsuhde 3 vkoa.
 • Kehitysvammaisten ryhmäkoti Louhenrinne, 2 paikkaa, työsuhde 3 viikkoa.
 • Kehitysvammaisten työtoiminta Ahjo 2 paikkaa, työsuhde 3 viikkoa.

Nuorisokeskus Marttinen
Marttisen tavoitteena on palkata noin 10 nuorta kesätyöntekijää monipuolisiin siivous-, keittiö- ja kahviotehtäviin. Tarjolla on eripituisia työjaksoja sijoittuen touko-elokuulle. Osa tehtävistä on osa-aikaisia.

Kesätyöpaikkatuki yrityksille ja yhdistyksille

Nuorille kesätöitä

Virtain kaupunki haluaa edistää aiempien vuosien tapaan yritysten ja yhdistysten mahdollisuuksia palkata nuori kesätöihin. Virtain kaupunki myöntää tuen, jonka suuruus on 200€/työllistettävä nuori.

Tuen saamisen ehdot

1) Työnantajalla ei saa olla lomautuksia meneillään vastaavista tehtävistä
2) Tukeen oikeutettu on Virroilla opiskeleva tai virtolainen alle 25-vuotias henkilö
3) Työsuhteen kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa. Työsuhdetta ei voi jakaa useampaan kuin kahteen jaksoon
4) Työstä on maksettava alan työehtosopimuksen mukainen palkka.
5) Nuoresta maksetaan tuki vain kerran kuluvan kesän aikana

Tuen maksaminen
1) Tuki maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille
2) Työnantaja toimittaa Virtain kaupungille maksatushakemuslomakkeen, jossa on liitteenä palkkakuitti
3) Maksatuslomake löytyy Virtain kaupungin sivuilta kaupunkipalvelut/hallinto- ja talous/ työllistämistoiminta

Muutos edelliseen vuoteen
Tukea ei tarvitse enää hakea erikseen keväällä, vaan riittää kun työnantaja toimittaa marraskuun loppuun 2017 mennessä yllä mainitun maksatushakemuslomakkeen Virtain kaupungille. Lomakkeen voi toimittaa skannattuna osoitteeseen kirjaamo@virrat.fi osoitekenttään teksti ” Nuorten kesätyötuki”. Lomakkeen voi toimittaa myös postitse osoitteella Virtain kaupunki/ Nuorten kesätyöllistäminen PL 85 34801 Virrat.

Lisätietoja
Heidi Tanhua
kehittämispäällikkö
heidi.tanhua@virrat.fi
0400 189 080

Kesätyö / maksatushakemuslomake.pdf