Perusturvalautakunta 2017-2021 *

Virrat    
pj. Tytti Majanen
SIT Hilkka Suhonen
Jari Kolkkinen KOK Anssi Nyman
Pauli Kotalampi VAS Reino Tanhua
Johanna Saarinen KESK Armi Rajala
Risto Saarinen SDP Pertti Niemi
Ruovesi    
 Vpj. Paula Rinki    Anita Viljanmaa
 Merja Kaitajärvi    Sinikka Jokinen
 Tapio Vaali    Juha-Pekka Lehminiemi
 Virve Marttila    Jukka Kiintonen

* Mikäli sote- ja maakuntauudistus toteutuu, perusturvalautakunnan toimikausi päättyy kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun päättymisajankohtaan