Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa, ohjaa ja koordinoi kaupungin päätöksentekoa, organisaation ja palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä taloutta siten, että kaupunki kehittyy kaupungin toiminta-ajatuksen ja valtuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallituksen tehtävät

Kaupunginhallitus toimii kaupungin yleishallintoviranomaisena. Kaupunginhallituksen tehtävänä on erityisesti:

  • vastata kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta
  • ohjata ja vastata talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta
  • seurata kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman toteutumista sekä arvioida määriteltyjen tavoitteiden toteutumista
  • ohjata maankäytön suunnittelulla elämisen ja toimintojen sijoittumista kestävällä ja kaupungin kehittymistä edistävällä tavalla
  • johtaa kaavoitusta ja maankäyttöä
  • elinkeino- ja yritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä palvelevien edellytysten luominen ja ylläpitäminen
  • kaupunkilaisten työllisyyden edistäminen
  • kuntien välisen yhteistyön kehittäminen
  • yhteydenpito valtion viranomaisiin ja kaupungin muihin keskeisiin sidosryhmiin
  • henkilöstöpolitiikan ohjaus