Kaupungin johtoryhmä

Vesa Haapamäki, kaupunginjohtaja
Henna Viitanen, hallintojohtaja
Kaisa Jaatinen, talousjohtaja
Asko Ihamäki, henkilöstöpäällikkö
Tuula Jokinen, sivistystoimenjohtaja
Raimo Pirhonen, tekninen johtaja
Sari Hellsten, hyvinvointijohtaja
Johanna Lamminmäki, elinkeinopäällikkö

Ulla Leppänen, musiikkiopiston rehtori
Helena Vuorenmaa, liikelaitos Marttisen toimitusjohtaja
Heidi Tanhua, viestintä- ja kehittämispäällikkö