Rakennustarkastajan päätökset 15.12.2017

Haetaan kahta sosiaalityöntekijää

Haetaan kielten tuntiopettajaa ja koulunkäyntiohjaajaa

Maisematyöluvat

Maisematyölupa

Rakennustarkastajan päätökset 8.12.2017

Haetaan lastentarhanopettajaa ja kahta lastenhoitajaa

Rakennustarkastajan päätökset 1.12.2017

Poikkeuslupapäätös

Eteläportin kaava hyväksytty

Sosiaalityöntekijän virka

Rakennustarkastajan päätökset

Kaupunginvaltuuston kokous 15.11.2017

Haetaan perhepäivähoitajaa

Maisematyölupa

Rakennustarkastajan päätökset 2.11.2017

Maisematyölupa / Puttostie

Lupapalvelulautakunnan poikkeuslupapäätökset

Rakennustarkastajan päätökset 19.10.2017

2 sosiaalityöntekijän virkaa haettavana

Purulankulman asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

Sivistystoimen haut / yläkoululle kotitalouden tuntiopettajan sijaista ajalle 16.1.-2.6.2018 ja yläkoululle äidinkielen ja kirjallisuuden lehtoria ajalle 1.1.2018 - 2.6.2018.

Teknisen osaston toimistosihteerin sijaisuus

Lupapalvelulautakunnan päätös 6.10.2017

Rakennustarkastajan päätökset 6.10.2017

Kaavoituskatsaus 2017 nähtävillä

Maijalan ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

Lupapalvelulautakunnan poikkeuslupapäätökset

Julkipanokuulutus poikkeuslupapäätöksestä

Puukkoniemen asemakaava nähtävillä

Rakennustarkastajan päätökset 21.9.2017

Virtain keskustaajaman osayleiskaavan voimaantulo 21.9.2017

Purulankulman asemakaavahanke käynnistetty

Someron ranta-asemakaava

Koulukeskuksen alueen asemakaavan muutos käynnistetty

Hammashoitajan sijaisuudet

Toimistosihteerin virka perusturvaosastolla

Virtain kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi sosiaalityöntekijän viransijaisuuden

Oikan ranta-asemakaavaehdotus nähtävänä

Rakennustarkastajan päätökset 5.9.2017

Kaupunginvaltuuston kokous 4.9.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös/Mäkynen

Rakennustarkastajan päätökset 25.8.2017

Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutoksen voimaantulo

Laitoshuoltajan toimi (hakuaikaa jatketaan)

Rakennustarkastajan päätökset 10.8.2017

Virtain kaupunki hakee vesihuoltolaitoksen työntekijöitä (1.8.2017)

Laitoshuoltajan osa-aikainen toimi haettavana (31.7.2017)

Julkipanokuulutus / meluhaitta (28.7.2017)

Julkipanokuulutus / meluhaitta (19.7.2017)

Julkipanokuulutus / meluhaitta (19.7.2017)

Ravitsemistyöntekijän toimi haettavana (14.7.2017)

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnoksen nähtävilläoloaikaa pidennetty ( 10.7.2017)

Julkipanoilmoitus/poikkeusluvat

Puukkoniemen asemakaavaluonnoksen nähtävilläolo

Nallelan peltoalueen asemakaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavan hyväksymispäätös/Rieskaniemen ranta-asemakaavan muutos

Rakennustarkastajan päätökset (29.6.2017)

Julkipanokuulutus/meluhaitta (27.6.2017)

Ympäristölupahakemus (21.6.2017)

Sivistystoimi hakee työntekijöitä (20.6.2017)

Maisematyölupa (19.6.2017)

Kuulutus julkipanosta: Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta tilapäistä melua koskevasta ilmoituksesta. (19.6.2017)

Rakennustarkastajan päätökset (15.6.2017)

Lupapalvelulautakunnan päätös § 38 (15.6.2017)

Päätös poikkeuslupaan (13.6.2017)

Poikkeuslupapäätökset (12.6.2017)

Maisematyölupa (12.6.2017)

Maisematyölupa (8.6.2017)

Vaskiveden koulun luokanopettajan sijaisuus 9.8.2017-8.10.2017 (2.6.2017)

Maisematyölupa (2.6.2017)

Erityisopettaja Rantatien koululle 1.8.2017 alkaen (6.6.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.6.2017 (6.6.2017)