Virtain kaupungin ilmoitustaulu

Virtain kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Virtain kaupungin verkkosivuilla.

Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan tai kuulutusten nähtävänäoloajan, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Virtain kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia.

Lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla voidaan myös tarpeen ja harkinnan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin muita ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee Virtain kaupungintalon pääaulassa, Virtaintie 26, 34800 Virrat.

Kuulutuksiin liittyvät asiakirjat pidetään nähtävillä kirjaamossa tai kuulutuksessa erikseen mainitussa paikassa viraston aukioloaikoina.

Sähköisen ilmoitustaulun kuulutukset ja ilmoitukset on jaoteltu seuraaviin osioihin:

  • Kaupungin kuulutukset
  • Muiden viranomaisten kuulutukset
  • Yksityiset ilmoitukset

Löydät ne vasemman puoleisesta sarakkeesta Ilmoitustaulu- otsikon alta.